STØRRE GEVINST: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener det er potensial for å få enda mer ut av fellesskapets ressurser. (Foto: Kunnskapsdepartementet)
STØRRE GEVINST: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener det er potensial for å få enda mer ut av fellesskapets ressurser. (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Vil evaluere finansieringen av høyere utdanning og forskning

Kunnskapsdepartementet vil ha mer ut av de offentlige milliardene som finansierer norsk utdanning og forskning. Nå skal et utvalg evaluere pengebruken.

Publisert Sist oppdatert

I 2021 mottar norske universiteter og høyskoler over 40 milliarder fra staten for finansiering av utdanning og forskning. I tillegg kommer midler fra blant annet Norsk forskningsråd. Mandatet til utvalget er å vurdere helheten i den statlige finansieringen, opplyser Kunnskapsdepartementet (KD) i en pressemelding torsdag.

– Selv om universitetene og høyskolene i Norge har hatt en positiv utvikling og på mange områder driver på et høyt nivå, er det potensial for å få enda mer ut av ressursene fellesskapet bruker. Utvalget skal vurdere hvordan dagens finansiering bidrar til å oppnå de målene vi har for universiteter og høyskoler og foreslå eventuelle endringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utvalget opprettes i etterkant av stortingsmeldingen Styring av statlige universiteter og høyskoler.

Nylig avgått styreleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Siri Hatlen, leder utvalget. Rapporten skal overleveres KD innen 15. mars neste år.