MER FLEKSIBILITET: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener behovet for fleksible utdanninger øker. (Foto: Regjeringen)
MER FLEKSIBILITET: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener behovet for fleksible utdanninger øker. (Foto: Regjeringen)

Stadig flere studenter tar nettbasert utdanning

Ti prosent av alle registrerte studenter går nå på et fleksibelt studietilbud, i stedet for et campusbasert studium, viser en ny rapport.

Publisert

Det er Tilstandsrapporten for høyere utdanning viser at det nå er rekordmange studenter som tar en nettbasert utdanning.

– Vi ser at behovet for fleksible utdanninger øker. Flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie. Det er en nødvendig utvikling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Rapporten viser at det er stor etterspørsel etter fleksible studietilbud. I fjor var det i overkant av 29.400 studenter på fleksible utdanninger, en økning på 13 prosent fra året før.

Det er nettbaserte tilbud som står for veksten.

Økningen i nettstudier går også igjen i vårens søkertall. I år er det 34 prosent flere førstevalgssøkere til rent nettbaserte studier i Norge enn året før.