SPESIELLE: Gartner mener it-ansatte må tilbys spesielt fleksible arbeidsforhold for å bli i virksomheten. (Foto: Istock)
SPESIELLE: Gartner mener it-ansatte må tilbys spesielt fleksible arbeidsforhold for å bli i virksomheten. (Foto: Istock)

Gartner avdekker lav lojalitet i it-arbeidsmarkedet

Bare 29 prosent har planer om å bli værende hos sin nåværende arbeidsgiver.

Ansatte som jobber med it er mer innstilt på å bytte arbeidsgiver enn andre funksjoner. Det kommer frem i en undersøkelse utført av analyseselskapet Gartner. Undersøkelsen omfatter 18.000 respondenter, inkludert 1.755 arbeidsgivere, i 40 forskjellige land.

– Rekruttering er et område som opptar den høyeste ledelsen. Store deler av arbeidsstokken er stadig i potten. Vi har hørt om it-organisasjoner som har gjennomført «tilbake på arbeid»-initiativ (etter hjemmekontor som følge av Covid19, journ. anm.), og med det har fått masseoppsigelser tilbake. It-ledere må sannsynligvis legge til rette for mer fleksible løsninger enn det som tilbys resten av virksomheten – siden it-ansatte har større sjanse for å slutte, er i større etterspørsel og er mer innstilt på å jobbe hjemmefra enn andre ansatte, sier Gartner-analytiker Graham Waller, i en pressemelding.

De unge vil bytte

Globalt viser Gartners undersøkelse at bare 29 prosent av dem som jobber med it har høy intensjon om å bli hos sin nåværende arbeidsgiver. I Europa er imidlertid denne andelen noe større, og klokker inn på 39 prosent.

Vi har hørt om it-organisasjoner som har gjennomført «tilbake på arbeid»-initiativ , og med det har fått masseoppsigelser tilbake

Gartners understreker imidlertid at lojaliteten varierer mye både med hensyn til alder og innad i ulike regioner. For eksempel er ansatte under 30 vesentlig mindre lojale enn sine eldre kollegaer. Globalt oppgir bare 20 prosent av de mellom 18 og 29 at de planlegger å bli værende hos sin nåværende arbeidsgiver, mens de over 50 utgjør nesten 50 prosent.

Gartner mener fleksible og ansatte-sentrerte initiativ reduserer sjansene for å miste ansatte, og anbefaler å ha en data-drevet tilnærming til HR. Det inkluderer blant annet analyser for å identifisere de viktigste funksjonene og være spesielt innstilt på å tilby fleksible løsninger for disse ansatte.