MARKEDSDRIVER: Overgang til Windows 10 i businessmarkedet vil bidra til vekst neste år, mener Gartner. (Bilde: IDG)
MARKEDSDRIVER: Overgang til Windows 10 i businessmarkedet vil bidra til vekst neste år, mener Gartner. (Bilde: IDG)

Pc- og mobil-markedet tar seg opp

Neste år venter Gartner to prosent vekst i det globale pc- og mobiltelefonmarkedet etter en liten nedgang i år.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en pressemelding fra Gartner vil det totale antallet solgte pcer, nettbrett og mobiltelefoner passere 2,35 milliarder enheter neste år. Det tilsvarer en økning på to prosent i forhold til 2017 og blir i så fall den høyeste årlige veksten siden 2015.

– Det er en utbredt misforståelse at mobilene overtar og at man klarer seg med smarttelefoner alene. Vår siste sluttbrukerundersøkelse viser at brukerne er like avhengige av pcer eller nettbrett, som de er av smarttelefonene.

Dette sier Ranjit Atwal, som er forskningsdirektør hos Gartner.

Pcen holder stand

I undersøkelsen sier 40 prosent av de spurte at de vanligvis bruker en pc eller et nettbrett for visse daglige gjøremål, slik som å lese eller skrive detaljerte eposter eller se videoer. 34 prosent bruker som oftest smarttelefonen når de er på reise, siden det ofte er mer praktisk.

Atwal mener det er typisk for pcmarkedet at brukerne benytter pcene lenge før de byttes ut. Smarttelefonen blir derimot mye hyppigere skiftet ut og erstattet med nye.

Business pc vokser

Det tradisjonelle pc-salget ventes å avta 4,4 prosent i 2018, mens mobiltelefonene derimot vil ha en vekst på 2,4 prosent. Når det totale pc-markedet likevel forventes å vokse med 0,8 prosent i 2018, skyldes det forventninger om vekst i salget av business-pcer. Prognosene går ut på at denne veksten vil ta til mot slutten av 2017, fordi utskiftingen av Windows 10 da vil skyte fart i flere regioner, spesielt i Vest-Europa.

– Til tross for at prisene har steget som en følge av høyere komponentpriser har utskiftningene av Windows 10 gitt et relativt stabilt pc-marked gjennom 2017, fortsetter Atwal.

Offisiell kinesisk Windows 10-versjon

Den stigende trenden globalt mener Gartner har to årsaker. Det russiske pc-markedet har en vekst på rundt 5 prosent. Denne veksten avspeiler landets økonomiske opptur og er ventet å fortsette i 2018. Den skyldes i stor grad salget av stasjonære maskiner, som er aggressivt priset i det russiske markedet.

Forventninger er også knyttet til det kinesiske markedet. Sikkerhetsspørsmål har gjort at oppgradering til Windows 10 er blitt utsatt, men Microsoft er nå på vei med en versjon som de kinesiske myndighetene har godkjent.

Komponentprisene bremser

Det lille droppet i antall solgte mobiltelefoner vi ser i år mener Gartner er forbigående, og de venter vekst i årene framover. Det årlige salget er ventet å komme opp i 1,6 milliarder enheter i 2018. Av dem vil 86 prosent være smarttelefoner, som er en vekst på 6 prosent i forhold til fjoråret.

Nedgangen i 2017 mener Gartner skyldes nedgang i den nederste delen av markedet. I dette segmentet har det vært vanskeligere for en del Android-baserte leverandører å konkurrere aggressivt på pris mot toppmerkene, på grunn av et hopp i komponentprisene.

VERDENSMARKEDET: Forventet pc- og mobilsalg etter Gartners prognoser.
VERDENSMARKEDET: Forventet pc- og mobilsalg etter Gartners prognoser. 

Gartners definisjon av ultramobil.