SKY-SIKKERHET: Google Cloud introduserer trusseldeteksjon uten programvareagent til sine kunder.
SKY-SIKKERHET: Google Cloud introduserer trusseldeteksjon uten programvareagent til sine kunder.

Google Cloud med ny sikkerhetsfunksjon

Google har annonsert en forhåndsvisning av ny metode for å oppdage trusler fra kryptovaluta-minere i skyen.

– Som en pålitelig skyleverandør for våre kunder er det avgjørende at vi forstår hvor i skyen truslene kommer fra, hvorfor skyen står ovenfor nye trusselvektorer og en ny trusseløkonomi, og ikke minst at vi har inngående kunnskap om hvilke nye muligheter som foreligger for å identifisere truslene, sier Sondre Ronander, kommunikasjonssjef i Google Norge.

Kryptomining står for truslene

Utviklere og enterprises med skybaserte virtuelle maskiner er under konstant trussel fra aktører som bryter inn på deres servere for å installere kryptominere (en prosess for å autentisere kryptovaluta der maskinen autentiserer seg selv ved å løse ligninger). En slik prosess bruker mange ressurser i den virtuelle maskinen og kan samtidig minske prestasjonen av de legitime applikasjonene et selskap kjører.

Det vil nå Google til livs, med ny Virtual Machine Threat Detection (VMTD) for sky, som kan oppdage trusler uten programvareagenter. I følge en trusselrapport fra Google i 2021, er 86 prosent av innbrudd i skyen begått for å drive kryptomining.

Enkelte Google Cloud-kunder skal ha tilgang på denne forhåndsvisningen allerede, og Google sier de vil øke funksjonaliteten etter hvert som den blir tilgjengelig for flere kunder.