ØNSKER Å BIDRA: En ny undersøkelse bestilt av forsikringsselskapet Fremtid viser at nordmenn er klimabevisste og ønsker å bidra til å redusere utslipp. (Foto: Fremtind)

Nordmenn sier ja til å reparere mobiltelefonen

Mange ønsker å få sin ødelagte mobil reparert fremfor å få den erstattet med en ny.

Publisert Sist oppdatert

I en undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Fremtind Forsikring oppgir 75 prosent at de i noen eller stor grad er villig å få mobiltelefonen sin reparert fremfor å få ny, om den blir skadet og skaden meldes til forsikringsselskapet.

Når respondentene blir informert om hvor mye C02-utslipp som spares ved å reparere mobiltelefoner fremfor å erstatte med ny, oppgir hele 84 prosent at de ønsker å reparere.

– Dette viser både at nordmenn er klimabevisste og at ønsket om å bidra til å redusere utslipp er stort. Samtidig viser det hvor viktig informasjon og kunnskap er for at vi kan ta gode og grønnere valg, sier Hanne Iversen Rye, leder for bærekraft i Fremtind, i en pressemelding.

Fremtind er forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Reduserer med 80 prosent

– Våre beregninger tilsier at produksjon av én smarttelefon medfører et utslipp på 110 kg C02. Ved å reparere reduseres utslippet med hele 88 kg C02 per telefon, sier Rye.

Fremtind får inn om lag 50.000 skadesaker på mobiler hvert år. Veksten i antall mobilskader er eksplosiv, med nær en dobling de siste fem årene.

– Vi skal bidra til lavere klimautslipp og reparere flest mulig mobiler. Samtidig skal kundene få tilbake mobilen i den samme tilstanden den var i før skaden. Da kan vi også holde pris på forsikring og egenandel nede, sier Rye.

Bruk og kast-mentalitet er ut

50 prosent av de spurte mellom 25 og 34 år oppgir at de i stor grad villige til å reparere, og med kunnskap om utslipp øker dette til 66 prosent. Størst økning i villigheten til å reparere, når de får kunnskap om utslippsreduksjoner, finner vi blant:

• Kvinner. Fra 44 til 63 prosent som oppgir at de i stor grad er villige til å reparere.

• De over 65 år. Fra 33 til 53 prosent som oppgir at de i stor grad er villige til å reparere.

• Innbyggerne i Troms og Finnmark. Fra 62 til 83 prosent blant de som i noen eller stor grad er villige til å reparere.

I fjor satte Fremtind seg mål om å reparere 80 prosent av mobilskadene som blir meldt inn. Noen skader vil ikke være mulige å reparere, for eksempel om telefonen er stjålet, skadene er for omfattende eller mobilen ligger på havets bunn.

– Vi har allerede nådd en reparasjonsandel på 75 prosent. Vi ser at den generelle bruk og kast-mentaliteten er på vei ut. Folk ønsker å ta bærekraftige valg i hverdagen og det blir tatt godt imot at vi reparerer fremfor å erstatte med ny telefon, sier Rye.

Livet i lomma

De som oppgir at de ikke eller i liten grad ønsker å reparere, selv etter de har fått kunnskap om utslippsreduksjoner, oppgir følgende som årsak:

• Halvparten (49 prosent) oppgir at de avhengige av mobilen hver eneste dag

• 35 prosent oppgir at det tar for lang tid å reparere

• Nær 1 av 4 (24 prosent) oppgir at forsikringen deres lover dem ny mobiltelefon ved skade

• Vel 1 av 5 (21 prosent) oppgir at de vil ha ny telefon

• 14 prosent oppgir at det ikke er viktig å bidra til å redusere utslipp

– Vi går med livet i lomma og bruker mobilen til alt. Dette forteller oss hvor viktig det er at reparasjon går så raskt som mulig, og at vi inngår gode avtaler med de som reparerer mobiler, sier Rye.