TILGANG: Administrerende direktør Flemming Bo Hegerstrøm viser en smarttelefon basert på Android som inneholder tilgang til applikasjonen Smartvakt. Når pasienten trykker på den elektroniske markøren sendes det en melding til pleier som vet nøyaktig hvor pasienten befinner seg basert på Sonitors lokaliseringsteknologi. Når pleier kommer til pasienten slås alarmen av og data hentes frem på skjermen. Denne oppdateres ved å trykke på data som oppdaterer pasientjournalen. Dermed spores alt som skjer.
 
TILGANG: Administrerende direktør Flemming Bo Hegerstrøm viser en smarttelefon basert på Android som inneholder tilgang til applikasjonen Smartvakt. Når pasienten trykker på den elektroniske markøren sendes det en melding til pleier som vet nøyaktig hvor pasienten befinner seg basert på Sonitors lokaliseringsteknologi. Når pleier kommer til pasienten slås alarmen av og data hentes frem på skjermen. Denne oppdateres ved å trykke på data som oppdaterer pasientjournalen. Dermed spores alt som skjer.  

Hvor er legen, hvor er pasienten?

Utenlandske prestisjesykehus ønsker norsk teknologi. Lokaliseringsfunksjonalitet er ettertraktet. I Norge forstår vi ikke helt verdien. Unntaket er helsehus som inspireres av bruken på Cathinka Guldberg, sykehjemmet til Lovisenberg. 

Publisert Sist oppdatert

I Norge synes ikke planleggere av nye sykehus at norsk teknologi er spennende. Imatis måtte gjøre suksess i Danmark før man tok løsningen i bruk på Ahus. Det nye sykehuset i Østfold måtte også overbevises. Siden har Imatis vært en suksess på Kalnes. Nå skal Ahus oppgradere for få bedre utnyttelse av Imatis.

I Australia er Imatis blitt underleverandør til Hewlett-Packard på integrasjon. I samarbeid med australske Visionstream har Imatis dannet et felles selskap. Siden Visionstream har ansvar for nettverks og lokaliseringstjenester har Imatis introdusert Sonitors teknologi som vil bli brukt på det nye sykehuset, Royal Adelaide Hospital.

Dette sykehuset i Syd-Australia med 900 senger som åpnes i april 2016, skal levere tjenester i verdensklasse.

Eksempler på tjenester er at Imatis benytter data fra Sonitor for å vise hendelser, kart og informasjon på mobile enheter og pc-er til bruk for helsepersonellet.

Norsk samarbeid

-- Norsk teknologi finner sammen på den andre siden av kloden. Det jobbes med flere potensielle leveranser. Det har skapt stor interesse lokalt. I Norge sliter man fortsatt med å få dette ut, sier Morten Andresen, gründer og direktør for forretningsutvikling i Imatis.

Sonitor har utviklet lokaliseringsteknologi som ikke overgås av noen. Ved hjelp av ultralyd kan personer eller gjenstander lokaliseres med stor presisjon. Fortrinnene er mange. De ser fortrinnene på en rekke prestisjesykehus i Australia og USA, men ikke i Norge.

-- Vi har oppnådd mer enn 200 kundeinstallasjoner, sier Wilfred Booij, administrerende direktør i Sonitor i Norge.

Målet med Sonitors teknologi er å finne kritiske ressurser umiddelbart. Hensikten er å spare kostnader. Mindre dødtid er sparte kostnader. Summen av minutter blir mange timer, verdifulle timer.

Det forutsetter rask og presis lokalisering, av mennesker og gjenstander. Særlig er interessen for å lokalisere flyttbart, avansert medisinsk teknisk utstyr stor i USA. Effektivere utnyttelse bidrar.

Ifølge Hospital IT er den store utfordringen innen helse å kommunisere elektronisk med alle, å vite hvor alt befinner seg, å vite hva som hender, å kjenne person og ansvar, å beregne kvalitet og produktivitet elektronisk.

Sonitor bidrar til en rekke av disse utfordringene. Hospital IT bidrar. Det var Innovasjon Norge som gjorde Hospital IT oppmerksom på Sonitors teknologi. Det var starten på et fruktbart samarbeid.

Omtale

Selv om norske sykehus ikke helt forstår hensikten med automatisk lokalisering, er norske kommuner i ferd med å våkne. Installasjonen til Hospital It med Sonitors teknologi på Lovisenberg Sykehus sitt sykehjem Cathinka Gulberg, har fått mange delegasjoner.

Det drives ikke markedsføring, men omtale av personer som har sett løsningen til Hospital IT på Cathinka Solberg skaper interesse.

Cathinka Solberg, derimot synes ikke å være veldig opptatt av at de har Norges mest avanserte lokaliseringsteknologi, at den er grunnlaget for forbedring og effektivisering av arbeidsoppgavene på sykehjemmet.

Ledelsen vet det, men det skinner ikke gjennom i informasjonen mot omverden. Helsepersonellet har fått en betydelig enklere hverdag hvor mye av datafangsten foregår automatisk. De slipper mye etterregistrering av data fordi løsningen til Hospital IT, Smartvakt, tilrettelegger for oppdatering via pekeskjermer.

-- Det er kombinasjonen av løsningen til Hospital IT og Acos Cosdoc som er unik, sier Vidar Haukeland, administrerende direktør for Cathinka Gullberg Stiftelsen.

Cosdoc er et verktøy for å kvalitetssikre og effektivisere all dokumentasjon innen pleie. Hos Cathinka Gulberg er det selve pasientjournalen av Cosdoc som benyttes. Cosdoc er resultatet av mange års arbeid i det norske it-selskapet Acos som ble startet av entusiastene Conrad Hansen og Erik Ree. Målet var å utvikle fagsystemer som bidrar til arbeidsbesparende prosesser.

Effektiviserer

-- Dette er spennende. Vi kobler journalsystemet med vår plattform, Smartvakt, for å gjøre helsearbeiderne mer effektive, påpeker Flemming Bo Hegerstrøm, administrerende direktør i Hospital IT.

 Med 134.000 helsearbeidere i kommunal sektor er det store potensielle kostnadsbesparelser.

-- Vi er i ferd med å inngå nye kontrakter med helsehusene i Sandefjord og Os, sier Flemming Bo Hegerstrøm.

Disse løsningene basert på Smartvakt og Sonitor, vil igangsettes i år og være operative i 2016.

Helsehus er den nye avanserte omgivelsen for å effektivisere helsetjenester. Medisinske fagfolk jobber effektivt sammen med sine klienter, et resultat av samhandlingsreformen. Det tilbys tjenester både før og etter møte med spesialisthelsetjenesten. Det er både offentlige og private tilbud.

Det er i slike omgivelser at effektivisering vil bidra til lavere kostnader og økt medisinsk tilbud. Grunnlaget er gode helseapplikasjoner i kombinasjon med avansert teknologi, for teknologien alene løser bare deler av problemstillingen.

Krav om digital

Cathinka Solberg hadde krav om å skaffe en digital løsning istedenfor den manuelle de hadde for å administrere sine pasienter. Man så for seg behov for flere kontoransatte og mer kontorplass, men det var ingen å avgi. Derfor måtte de ansatte jobbe mer effektivt.

På grunn av Lovisenbergs forhold til Hospital IT, ble firmaet koblet inn. Løsningen ble å benytte smarttelefoner, elektroniske markører, helseapplikasjoner og trykksensitive tv-er. Det er kombinasjonen av Acos sin applikasjon sammen med Hospital ITs og lokaliseringsteknologien til Sonitor som gir en unik løsning.

-- Vi er fantastisk stolte over hva vi har fått til sammen, sier Hanne Kolflaath, forretningsansvarlig for levekår i Acos.

Løsningen er brukervennlig og enkel å bruke. Derfor kan Cathinka Gulberg benytte pleiere som er under utdanning med minimal opplæring i systemet.

-- Vi leverer operasjonell intelligens, hevder Flemming Bo Hegerstrøm.

Stikkord er person, sted, tid, situasjon, kontekst og objekt. Hensikten er å effektivisere håndteringen av de pleiende. Det skjer ved at en pleier starter med å koble en markør mot jobbens mobiltelefon. Markøren har klistret en RFID-merke på baksiden som sender informasjon til mobiltelefonen.

Etter identifikasjon velges det alarmområde. Det gjøres fordi andres alarmer ikke skal mottas. Et alarmområde kan omfatte flere forskjellige soner med Sonitors lokalisering.

Fem funksjoner

Oppgavene er avhengig av avdeling. På telefonen vises symboler for fem funksjoner i Smartvakt. Det første er for å finne data om pasienten eller beboeren pleieren skal ta seg av. Neste funksjon lar pleieren ta et bilde, eksempelvis av et sår som skal dokumenteres. Det tredje er for å logge ut etter endt vakt.

Fjerde symbol benyttes for å finne ut hvilken pasient som er på samme rom som pleieren. Det er ikke sikkert at vedkommende skal være der. Utilsiktede hendelser fra andre beboere, er ikke ukjent. Det siste symbolet er for å finne hverandre, de som er på vakt sammen.

Pasientene har trykkfølsomme skjermer som kan være tv-er i det ene øyeblikket og registreringsenheter i det neste avhengig av hva som skjer.

Når pasienten har trykket på alarmen kommer det en melding på tv-skjermen at systemet har oppfattet alarmen. Ved hjelp av funksjonen i Smartvakt på telefonen hentes pasientens informasjon opp på skjermen når pleieren ankommer.

Seks faner angir områder for forskjellige arbeidsområder hvor den ansatte trykker på skjermen for å oppdatere dataene før de legges tilbake i Cosdoc.

-- Registreringen foregår på skjermen på grunn av predefinerte valg, forklarer Flemming Bo Hegerstrøm.