I dag erobrer Dips helse-Norge

KOMMENTAR: I dag velger Oslo universitetssykehus Dips som EPJ. Da kan vi lage en god nasjonal løsning.

Publisert Sist oppdatert

(OPPDATERING: Computerworld har fått bekreftet at styret i OUS har valgt DIps.Mandag publiserer vi et intervju med styrelederen Stener Kvinnsland om avgjørelsen)

I skrivende stund avholder Oslo Universitetssykehus et ekstraordinært styremøte. På dette møtet skal styret til hovedstadssykehuset avgjøre om elektroniske pasientjournaler fra det norske selskapet Dips skal innføres.

Eller nærmere bestemt, om det skal gjøres avrop på rammeavtalen med Dips. Denne avtalen går ut i august. Derfor har Oslo universitetssykehuset dårlig tid.

Etter alt å dømme vil styret si ja. Med det vil Dips i praksis ha erobret hele Norge (med unntak fra Helse Midt-Norge).

Innføringsprosjekt

Hvorfor velger OUS Dips? For det første er det det sannsynlig når administrerende direktør, Bjørn Erikstein, foreslår for styret at Oslo universitetssykehus skal benytte Dips som fremtidig pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal.

I en sak på helseforetakets nettsted forteller Erikstein skriver i sin innstilling at det ikke er noen prinsipielle grunner til at OUS ikke skulle kunne tilslutte seg den regionale strategien med å standardisere på Dips som PAS/EPJ-løsning.

Det er ifølge Erikstein ut fra den regionale finansieringsmodellen det legges opp til av finansieringsmessige årsaker ikke aktuelt for Oslo universitetssykehus HF å lete etter andre løsninger for foretakets systemer for PAS/EPJ.

«Det vil være svært krevende å bære kostnadene og å gjennomføre et så stort prosjekt i Oslo universitetssykehus HF. Oslo universitetssykehus HF er allerede i en krevende omstillingsfase både organisatorisk og økonomisk. Et innføringsprosjekt av denne størrelsesorden vil over flere år representere en betydelig økt belastning på driftsutgifter og lederkapasitet i foretaket. På kort og mellomlang sikt er det ikke mulig å se at denne investeringen vil kunne gi en tilsvarende gevinst i driften. I det videre arbeidet i prosjektet vil det bli utarbeidet en gevinstrealiseringsplan som vil synliggjøre de mer langsiktige gevinster.» skriver helseforetaket.

Debatt

Det har skapt stor debatt at Dips, som relativ lite norsk it-selskap, skal betjene hele den norske helsesektoren. Flere mener selskapet ikke er i stand til å levere en ferdig integrasjon som holder takt med den raske utviklingen i helseteknologi. Det betyr at de lokale it-avdelingene bruker mye tid til å knytte ting sammen.

I et innlegg på Computerword.no skriver en tretall helseeksperter at helse-Norge ikke greier å utnytte bruk av elektroniske pasientjournaler på riktig måte. Selv om Norge ligger langt fremme når det gjelder innføring av elektronisk pasientjournal (EPJ), både hos allmennleger og i spesialisthelsetjeneste, bremser disse systemene opp utviklingen.

Det sentrale problemet er at det brukes ulike it-systemer på sentrale funksjoner, som føde, kurve, anestesi, intensiv og operasjon, i tillegg til hovedsystemet for EPJ. Dermed finnes det ikke ett EPJ-system. Integrering av ulike systemer tar alt for mye tid og resurser.

I tillegg skrives hoveddelen av journalen i fritekst, noe som gjør søking og gjenbruk av informasjon vanskelig. Det betyr at informasjon om for eksempel allergier ikke kan overføres fra pasientjournalen til andre systemer som intensiv og føde. Det er heller ikke mulig å kunne gi leger prosess- og beslutningsstøtte, ifølge de tre.

Rammeavtaler

Også tidligere direktør ved Rikshospitalet, Jomar Kuvås, lurer på om tiden er inne for mer nasjonale it-løsninger på sykehus.

«For styret får valget mellom å anskaffe Dips-løsning som det tar 3-4 år å implementere og som vil koste mye samt kreve stor innsats fra de ansatte. Det vil sikkert gi noen forbedringer. Men gevinsten blir beskjeden fordi systemet bygger på gårsdagens konsept og ikke på moderne EPJ/PAS-systemer som ledende firma tilbyr i dag.

Dips har også startet med å utvikle en moderne løsning med navnet Arena. Opplegget er i sin begynnelse og mye utviklingsarbeid gjenstår, men firmaet sier at dette er et langt steg i riktig retning. Av den grunn er det vanskelig å forstå at landets største sykehus må velge et dårlig alternativ. Men slik er bestemmelsene for rammeavtaler», skriver han i et innlegg som er publisert på Computerworlds nettsted.

Snikinføring

Tor Arne Viksjø, som er administrerende direktør i Dips, har reagert på Kuvås’ kronikk.

«Det er etter min mening mye rett i det Kuvås beskriver, men noen påstander må jeg kommentere da jeg mener dette er feil» skriver han.

Viksjø forteller at dagens Dips EPJ/PAS har vært kontinuerlig vedlikeholdt og modernisert på denne måten helt siden lanseringen i 1999, og over 60 prosent av kodebasen er i dag basert på moderne, tjenesteorientert arkitektur. Denne utviklingen fortsetter, og Dips Arena-navnet introduseres i forbindelse med at turen nå er kommet til en oppgradering av brukergrensesnittet for å tilfredsstille dagens krav fra brukere.

«Å kalle dette en snikinnføring er direkte galt.»

Unik sjanse

Uansett hva man måtte mene om Dips sine systemer, faktum er at selskapet har gjort inntog på alle norske sykehus. Det gir Norge en unik sjanse å samarbeide direkte med en profesjonell og interessert partner for å utvikle et norsk sykehussystem som fungerer bra.

Kravene må være målrettet og støtte opp under behovene til sykehusene.

Den muligheten må ikke bli borte i debatter om hvordan det kanskje kunne blitt enda bedre.

LES OGSÅ: Schizofren industripolitikk