GJENNOMGANG: Trondheim kommune har ikke avdekt noen alvorlige konsekvenser for pasienter, men i et par saker kan helsehjelpen ha blitt noe forsinket. (Foto: Unsplash)

Har gjennomgått brevene som ble rammet av feil ved utsending via Helseplattformen

Trondheim kommune fant ingen alvorlige konsekvenser etter at de gikk gjennom de nærmere 1400 brevene som ikke ble sendt ut via Helseplattformen. I et par saker kan helsehjelpen likevel ha blitt noe forsinket.

Publisert Sist oppdatert

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet er bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet.

I mars ble det klart at om lag 1400 brev og meldinger hadde feilet ved sending ut fra Helseplattformen siden oppstarten 7. mai i fjor.

Trondheim kommune har nå gått gjennom de nærmere 1400 brevene som ved en feil ikke ble sendt ut fra plattformen.

Selv om ingen alvorlige konsekvenser for pasienter er avdekt, kommer det frem at helsehjelpen kan ha blitt noe forsinket i et par saker.

Sendt på nytt

Alle brev er nå vurdert og gjennomgått, og av disse er cirka 470 sendt ut på nytt til mottaker.

Ifølge Helseplattformen er det gjort en ekstra kvalitetssjekk av ti av disse.

I kvalitetssjekken har vi involvert fastleger og annet helsepersonell i kommunen og sammen med disse gjort vurderinger om konsekvenser for helsehjelpen. I to av de 1400 sakene kan det ikke utelukkes at brevproblemene har ført til mindre forsinkelse av helsehjelpen, men dette har ikke fått betydning for resultatet, skriver Helseplattformen på sine sider.