NYE KRAV: Stortinget har vedtatt at Norge innlemmer EUs webdirektiv i de nasjonale lovkravene til universell utforming. (Foto: Pixabay)
NYE KRAV: Stortinget har vedtatt at Norge innlemmer EUs webdirektiv i de nasjonale lovkravene til universell utforming. (Foto: Pixabay)

Trådløsnett i ustødig vekst

Veksten i trådløsnett er stabil i langt perspektiv, og den som finnes er det bedriftene som står for.

Der data over mobilnettene gror to og tresifret, er det noe mer ordinære trådløse nettverkene, WLAN-ene, på plass som den stødige rette- og fugemassen som vokser, fyller i og tetter. Tallene for første kvartal viser imidlertid at mobildata eter innpå.

Årsveksten 2015-2016 var på 4,5 prosent, men den falt med 10,7 prosent fra siste kvartal 2015.

Bedriftene satser trådløst

Årsaken ifølge IDC, som publiserer kvartalsvise tall for trådløsnett, er at bedriftene investerer og tar i bruk den nye 802.11ac-standarden for trådløsnett. Denne standarden, spesielt i 2. generasjon, tar nettopp tak i utfordringene med å levere trådløsnett til mange brukere på én gang. Dette er et litt mindre problem i privatmarkedet, som ikke oppgraderer sine nett i samme takt.

For virksomhetene er det også naturlig ut fra ordinære oppgraderingsrutiner å handle seg 802.11ac, forventningene til vekst og støtte til denne veksten med trådløse nett. For USA, der veksten er sterkest av alle de modne økonomiene, har trådløsnett i hele skole og utdanningsnettet betydd massiv satsing på 802.11ac. Gjennom året 2015 betydde det en vekst på 14 prosent.

Globalt vokste salget av 802.11ac i det profesjonelle markedet til et nivå der de sto for 2 av 3 enheter (59,6 prosent) og 75,6 prosent av salgsinntektene. I privatmarkedet var det 18,4 prosent enhetsandel og 46,1 prosent av inntektene som kom fra 802.11ac.

- Det ser ut til at 2016 startet bra og kommer til å fortsette godt om det ikke kommer noen store endringer i verdensøkonomien eller noen geopolitiske tilbakeslag, sier Nåla Greene, senioranalytiker i nettverksinfrastruktur i IDC i en kommentar til Cellular-News.

Europa og Japan svikter

Det er Asia utenfor Japan som vokser mest, med en vekst i trådløsnett på 19,7 prosent. Ikke uventet er det svakere vekst Midtøsten og Afrika, der tallene for vekst i mobildata og mobiltelefonabonnementer viser at befolkningen velger seg en annen mobil infrastruktur.

Overraskende er det at Vest-Europa har svake 2,7 prosent vekst, mens Sentral- og Øst-Europa faller 8,8 prosent og Japan faller hele 9,2 prosent. At Latin-Amerika og deres største økonomier sliter vises i at investeringene i trådløsnett falt med 15,6 prosent.

Cisco fortsatte veksten og er ubestridt leverandørleder av profesjonelle trådløse nettløsninger. Hakk i hel kommer de kombinerte selskapene Aruba-HPE.