STYRKER SIKKERHETEN: Morten Rønning (t.h) i Ikomm får hjelp av Thomas Kronen (t.v) og Orange Cyberdefense når de nå skal styrke sikkerhetsplattformen. (Foto: Orange Cyberdefense)
STYRKER SIKKERHETEN: Morten Rønning (t.h) i Ikomm får hjelp av Thomas Kronen (t.v) og Orange Cyberdefense når de nå skal styrke sikkerhetsplattformen. (Foto: Orange Cyberdefense)

Henter inn sikkerhetskompetanse for å møte et økende trusselbilde

Sammen med Orange Cyberdefense går Ikomm i front for å ta en tydeligere posisjon innen it-sikkerhet til kommunene.

Publisert Sist oppdatert

Ikomm leverer ikt-tjenester til kommunal sektor. I en tid hvor det digitale risikobildet vurderes som skjerpet har selskapet valgt å styrke produktporteføljen innen it-sikkerhet ved å hente inn sikkerhetskompetanse fra Orange Cyberdefense. 

En utfordring å holde følge

Morten Rønning, administrerende direktør i Ikomm, mener at mange av it-miljøene i norske kommuner er så små at de vil ha en utfordring med å holde følge med det avanserte og stadig skiftende trusselbildet.

– Vi ser et skifte nå der det nå stilles økte krav til både til kompetanse, kapasitet og partnerskap for å kunne å drifte et kommunalt it-miljø på en god måte. Det har blitt så krevende at mange verken har tid, ressurser eller kompetanse til å få gjort arbeidet som må gjøres. Da oppstår det dessverre mange sårbarheter. De mange dataangrepene vi har sett i senere tid en bekreftelse på det vi har sett lenge, og det vil helt sikkert komme lignende tilfeller fremover, sier han.

Orange Cyberdefense har i mange år vært fast leverandør av sikkerhetstjenester til Ikomm. Med den ferske rammeavtalen er de nå en fullverdig strategisk leverandør på sikkerhet. Det betyr at de kommer til å ta ansvaret for hele sikkerhetslinjen i infrastrukturen til både Ikomm og kundene deres. Det skriver Orange Cyberdefense i en pressemelding.

– Det vil si at vi bygger tjenester hos Ikomm som de kan tilby videre til sine kunder. Ikomm utvider dermed sin produktportefølje fra å bare levere datatjenester, til å levere et mye bredere spekter av sikkerhet. I sikkerhetsplattformen deres jobber vi nå med de tre fasene beskytte, detektere og respondere, forklarer Thomas Kronen, norgessjef i Orange Cyberdefense.