IVRIGE: De frivillige jobbet aktivt sammen for å skape gode digitale løsninger (Foto: Alex Asensi).
IVRIGE: De frivillige jobbet aktivt sammen for å skape gode digitale løsninger (Foto: Alex Asensi).

Bruker teknologi for å bedre barnevernet

Denne helgen brukte 30 designere og programmerere fritiden sin på workshopen LøvetannCamp. Sammen jobbet de for å skape en bedre hverdag for barnevernsbarn.  

Publisert Sist oppdatert

Denne helgen samlet det lille sosial-innovasjonsbyrået World Wide Narrative 30 frivillige for å delta på workshoppen LøvetannCamp.

Sponset av blant annet it-leverandøren Acos, og med IKT-Norge og Landsforeningen for barnevernsbarn på laget, inviterte de til en 48-timers workshop hvor formålet var å komme opp med ideer til nye digitale løsninger for et bedre barnevern.

Løsningene vil bli presentert for myndigheter, brukerorganisasjoner, private aktører og leverandører, og de vil jobbes videre med av Landsforeningen for barnevernsbarn.

På Campen deltok også unge voksne som av ulike grunner har hatt behov for barnevern i løpet av oppveksten. Løsningene som ble utviklet i løpet av helgen er basert på historier fra disse menneskene.  

Prosjektets leder, Merete Grimeland, har via World Wide Narrative jobbet aktivt opp mot barnevernet de siste tre årene. Nå var hun lei av kun prat, og ønsket med LøvetannCamp å få laget noe konkret.  

– Jeg ønsker å få fokus på hvordan vi kan følge den teknologiske utviklingen i samfunnet også i barnevernet, forteller Grimeland.

3 løsninger

Alt fra designere, programmerere og forretningsutviklere var samlet i IKT-Norges lokaler i Oslo. De 30 frivillige ble delt inn i grupper, og sammen kom de frem til tre digitale løsninger som på sikt skal være til reel nytte i hverdagen.

En av løsningene som dukket under helgen var appen Morradi. Appen skal via mentorer i barnevernet legge til rette for å koble ungdom opp mot voksne som kan bidra til deres kulturelle utvikling.

Løsningen har allerede funnet en partner i “morradi” som er et prosjekt som ønsker å tilrettelegge for urban ungdom ved å bruke arenaer som kultur, musikk og dans, samt å inspirere til kreativt arbeide og samarbeide på tvers av religion, hudfarge og kulturell bakgrunn.

Morradi-appen skal på torsdag vises frem for Fylkesmannen i Oslo.

Den andre løsningen som kom frem under helgen er websiden naboenmin.no - en løsning som skal gi eldre ungdom på vei ut i voksenlivet en kontakt for praktisk hjelp. Tjenesten vil koble ungdom med voksne som kan overføre tid og kompetanse.

Den siste digitale løsningen har fått navnet Hei! Denne appen skal muliggjøre kontakt mellom barnevernsbarn og barneverns-ansatte på barnas premisser gjennom en sikker kanal. Først og fremst til bruk i barnevernsboliger hvor ungdommer bor fast.

Tjenesten tar sikte på å løse et problem som idag umuliggjør kontakt mellom barn på institusjon og dere primærkontakt, utenfor primærkontaktens arbeidstid.  

Målet er å sørge for at barnet blir sett og hørt så raskt som mulig. 

Denne tjenesten presenteres for ansatte i boliger i Vestfold denne uken.

Over all forventning

– Det var så bra, det gikk over all forventning, forteller Grimeland. Alle hadde et ønske om at dette skulle utløse noe.

World Wide Narrative har hatt suksess med lignende prosjekter tidligere, blant annet ved å sette lys på drikkekultur hos unge.

– Vi vil fortsette med dette i samarbeid med interesseorganisasjoner. Vi ønsker å ta tak i vanskelige utfordringer og vise at dette går det an å gjøre noe med, forteller Grimeland.