ØNSKER KI-FOND: Fredag ble Stortingsmeldingen om data som ressurs, lansert. IKT-Norge mener det bør opprettes et eget KI-fond for å stimulere til bruk av kunstig intelligens og økt privat-offentlig samarbeid. (Foto: IKT-Norge)
ØNSKER KI-FOND: Fredag ble Stortingsmeldingen om data som ressurs, lansert. IKT-Norge mener det bør opprettes et eget KI-fond for å stimulere til bruk av kunstig intelligens og økt privat-offentlig samarbeid. (Foto: IKT-Norge)

IKT-Norge ønsker KI-fond

Mener eget KI-fond for å stimulere til bruk av kunstig intelligens vil føre til økt privat-offentlig samarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Fredag ble Stortingsmeldingen om data som ressurs, lansert. 

IKT-Norge mener at Norge nå står ved et veiskille:

– Myndighetene må ta et bevisst valg rundt hvordan vi ønsker å bruke råvaren som data er, og hvilke konkrete tiltak vi trenger for å realisere potensialet, sier Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge, i en pressemelding. Han fortsetter:

– Lykkes vi, kan den datadrevne verdiskapningen passere 300 mrd allerede i 2030. Data vil da utgjøre 7 prosent av BNP og passere verdiskapingen for olje- og gassvirksomheten. Men vi lykkes bare hvis vi gjør klare prioriteringer og satser på data som ressurs.

IKT-Norge skriver i meldingen at data i seg selv har liten verdi. Det er menneskers håndtering av data, og bruk av teknologi, som gjør data verdifull.

Derfor mener interesseorganisasjoen at det er behov for å øke den digitale kompetansen i befolkningen, intensivere bruken av kunstig intelligens og bedre tilgangen på data.

– Dette krever en helhetlig plan, konkrete mål, spesifikke tiltak og offentlige investeringer som gjenspeiler hvor viktig data er for Norge. Stortingsmeldingen “Data som ressurs” setter høye ambisjoner og riktig mål om å styrke det internasjonale samarbeidet, men vi savner flere konkrete tiltak og ressurser som må til for å lykkes, sier Husby, og fortsetter: 

– Sterkere insentiver for deling av offentlige data vil ha betydning for innovasjon og gi økt verdiskapning. Derfor er det positivt at Regjeringen oppnevner et utvalg som skal se nærmere på ulike organiserings- og finansieringsmodeller for deling av offentlig data.

Investere i KI

I januar i fjor ble Norges nasjonale strategi for kunstig intelligens lansert. Stortingsmeldingens overordnede ambisjonen er at Norge skal bli ledende i den datadrevne økonomien.

Ingeborg Frøysnes, som er politisk rådgiver i IKT-Norge mener meldingen sier mye om kunstig intelligens, men at den er lite konkret når det kommer til hvordan vi skal bli flinkere til å ta i bruk teknologi basert på KI.

Hun mener derfor at vi trenger gode insentivordninger som legger til rette for anvendt bruk av kunstig intelligens, spesielt i offentlig sektor.

– I Danmark har man opprettet et investeringsfond for å støtte prosjekter som bruker kunstig intelligens i offentlig sektor. Dette stimulerer både privat-offentlig samarbeid og anvendelse av løsninger basert på kunstig intelligens. Norge bør se på lignende initiativ og opprette et eget KI-fond på 75 millioner kroner, sier Frøysnes.