– Leveransen i Revidert nasjonalbudsjett er på ingen måte i samsvar med forventningene som er skapt, mener Høyvind Husby i IKT-Norge. (Foto: Veslemøy Vråskar)

Revidert nasjonalbudsjett: - Skyver utfordringer foran seg

IKT-Norge raser mot manglende prioriteringer i budsjettet.

Øyvind Husby i IKT-Norge er ikke nådig i sin omtale av det reviderte nasjonalbudsjettet regjeringen la fram tidligere i dag. I et blogginnlegg på IKT-Norge viser han til forventningene regjeringen har skapt på digital infrastruktur, digital kompetanse og det grønne skiftet.

– Regjeringen skyver utfordringene foran seg og har tilsynelatende heller ingen plan på hvordan de skal løses, mener IKT Norge.

Regjeringen og regjeringspartiene lovet for kun få dager siden en forsering i utbygging av høyhastighetsbredbånd i hele landet. I revidert nasjonalbudsjett er bevilgninger til dette imidlertid totalt fraværende.

– Når det ikke kommer en krone mer til bredbåndsutbygging i RNB, medfører det to ting: Færre, spesielt i distriktene, blir koblet på den digitale infrastuktruen og regjeringens eget mål blir svært krevende å nå, sier IKT Norges administrerende direktør Øyvind Husby.

– Når regjeringen ikke foreslår økte midler, burde regjeringen i det minste ha varslet tiltak som reduserer kostnadene for de private utbyggerne som for eksempel gratis tilgang til offentlig eid infrastruktur som bygg og tuneller, slik at det blir mer lønnsomt å bygge i områder av landet som i utgangspunktet er ulønnsomme med dagens regelverk, sier han.

Kompetansebehovet vil øke

Det samme bildet tegner seg rundt tetting av kompetansegapet vi står overfor innen it. Hvis det ikke tas tak, frykter man at mangelen på it-kompetanse vil øke. Også her mener Husby at regjeringen skuffer totalt:

– Det er et skrikende behov for å utdanne flere innen digitalisering.

– Det er et skrikende behov for å utdanne flere innen digitalisering. Spesielt knyttet til digital sikkerhet. Regjeringen burde derfor lagt til rette for flere studieplasser både ved universitets- og høyskolene og fagskolene fra høsten av, enten ved å gi tilskudd til nye plasser eller ved å sørge for å omprioritere eksisterende plasser. Regjeringen har selv lovet å trappe opp tallet på nye studieplasser innen områder med særlig stort kompetansebehov, blant annet IKT, sier Husby.

Lers hele IKT-Norges kommentar til revidert nasjonalbudsjett her.