KJAPPGANG: Line Gaare Paulsen i IKT-Norge håper det går fort å tildele midler for å hjelpe ukrainske flyktningbarn i gang på skolen. (Foto: Veslemøy Vraskar)

Tilpasser digitale læremidler for ukrainske flyktningbarn

Norske edtech-selskaper og forlag jobber med å utvikle digitale læremidler til ukrainsk.

I disse dager tar norske skoler imot flere barn og unge som har flyktet fra krigen i Ukraina.

– IKT-Norge er svært positive til kunnskapsminister Tonje Brennas initiativ til å bevilge 50 millioner til utvikling og tilpasning av digitale læremidler for ukrainske barn på flukt fra hjemlandet. Nå venter vi bare på at Stortinget snarlig skal vedta bevilgningen, sier Line Gaare Paulsen, direktør for utdanning i IKT-Norge.

– Det ligger i digitale læremidlers natur at de er raske å oversette sammenlignet med trykte bøker. Vi er stolte over at bransjen allerede er i gang og sikrer ukrainske flyktningebarn et godt møte med det norske samfunnet, fortsetter Paulsen.

UDIs nye anslag viser at det kan komme så mange som 60 000 flyktninger fra Ukraina til Norge. Mange av disse er skoleelever.

Raskt inn i skolen

– Ukrainske barn og elever som kommer til Norge skal raskt komme inn i trygge gode skoler og barnehager. Nå sørger vi for at skolene og barnehagene har læremidler og pedagogisk materiell på plass, slik at overgangen mellom Ukraina og Norge skal bli så god som mulig, sa kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding nylig.

Her presiserer Kunnskapsdepartementet at av de 50 millionene skal 40 millioner kroner gå til å til å oversette og utvikle læremidler for skolene og pedagogisk materiell til barnehagene. 10 millioner kroner skal brukes på å tilpasse digitale ressurser til ukrainsk og utvikle fjernundervisningstilbud som kan brukes av kommunene som ikke klarer å få tak en ukrainsktalende lærer lokalt.

Det er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) som er tildelt disse midlene. Senteret skal nå videreutvikle og oversette flerspråklige digitale ressurser til ukrainsk.