"STRÅLEVERNET": Eieren av dette huset på Ulvøya - Bjørn Georg Johannessen - tapte strålerettsak mot Telenor. Bildet viser blant annet strålefanger-gitteret han har satt opp for å bekjempe stråling. Foto: Arne Joramo

Telenor frifunnet i strålerettssak

Telenor ble frifunnet på alle punkt i rettssaken Bjørn George Johannessen hadde anlagt for å få fjernet en basestasjonen Telenor har på Johannessens naboeiendom i  Vargveien på Ulvøya.

Publisert Sist oppdatert

Saken gikk for Asker og Bærum tingrett forrige uke, og dom falt denne uka. Trolig vil dommen også kunne få positiv effekt for Telenor i diskusjonen med mange kommuner om plassering av basestasjoner. 

Telenor tilfreds

- Vi er tilfreds med at retten legger til grunn at det ikke er faglig dokumentert at stråling fra vår basestasjon i Vargveien 16 utgjør risiko for helsefare inn på naboeiendommen. Vi har strenge krav rundt vår mobilutbygging, og legger til grunn at stråling fra våre basestasjoner er langt under kravene til grenseverdier fra Statens strålevern, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor i en kommentar.

Taper millioner på strålefrykt

Bjørn Johannessen sier han ennå ikke har tatt standpunkt til om han vil anke tingrettens dom. Hans eiendom ligger 30 meter fra Telenors basestasjon.

Han er også dømt også til å betale Telenors saksomkostninger på 417 592 kroner.  Med egenbygde skjermingstiltak og egne saksomkostninger er det hevet over tvil at Johannessen har brukt millionbeløp på sin strålefrykt.

Fullstendig nederlag

Telenor etablerte i 1999 basestasjonen i Vargveien på Ulvøya i Oslo. Bjørn George Johannessen, som eier naboeiendommen Vargveien 15 krevde at Telenor fjernet basestasjonen på grunn av antatt strålefare.

Johannessen krevde også at Telenor skulle ta kostnadene han hadde hatt med å skjerme eiendommen for den antatt farlige strålingen.

Skjermingen innebærer at han har kledd om hele fasaden på eneboligen med plater som skal verne mot stråling, og satt opp en egen "stråleskjerm" på terassen.

Telenor på sin side mener det ikke er tilstrekkelig dokumentert at basestasjonen utgjør en strålefare. Tvert imot mener selskapet at strålingsverdien er langt under Statens Stråleverns grenseverdier til å utgjøre noen fare.

Avviser irrelevant "forskning"

Retten mener at det sentrale spørsmålet er om Telenors basestasjon medfører urimelig ulempe på Johannessens eiendom. 

Etter en samlet vurdering av argumentasjonen til begge parter, har retten kommet til at det ikke er sannsynliggjort at basestasjonen sender ut stråling som kan medføre risiko for helseskader inn på eiendommen til Johannessen.

Retten sier rett ut at den ikke vektlegger forskningen Johannessen viser til, all den tid det er påpekt "vitenskapelige svakheter" ved denne forskningen.

"Vitenskapelige svakheter" kan brukes om forskningsrapporter som har feil eller irrelevant metodebruk, for lite statistisk grunnlag til å være brukbar, tester som ikke lar seg gjenta eller replikere eller som på andre måter er for svakt fundert til å kunne stå seg etter ordinære krav til vitenskapelig metode.