VIPPEPUNKT: Den teknologiske utviklingen går nå rasende fort. Kunstig intelligens gir både bekymringer og nye muligheter for innovasjonsevnen vår, sa Håkon Haugli under årets innovasjonstale.

Innovasjonstalen 2023: Norge står overfor flere avgjørende veivalg

– Vi står nå overfor noen avgjørende vippepunkt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Innovasjonstalen holdes hvert år for å oppsummere status for innovasjon i Norge. I årets tale trakk Haugli frem noen veivalg som har likhetstrekk med de vi møtte da Norge ble en oljenasjon.

– Det moderne Norge er formet av hvordan noen kritiske vippepunkt ble håndtert. Det var ikke åpenbart at forvaltningen av norske petroleumsressurser skulle bli som den ble, sier Haugli.

Ifølge Innovasjon Norge står Norge overfor fire avgjørende vippepunkt:

  • Kapitalmarkedet er blitt strammere og flere unge vegrer seg for å lage sine egne arbeidsplasser. Entreprenørskapsaktiviteten er lavere nå enn i 2019.
  • Manglende arbeidskraft er en stor utfordring. Hvis vi ikke snur utviklingen, vil vi om drøye ti år komme til et punkt der antall personer i yrkesaktiv alder vil falle i absolutte tall.
  • Den teknologiske utviklingen går nå rasende fort. Kunstig intelligens gir både bekymringer og nye muligheter for innovasjonsevnen vår.
  • Den grønne omstillingen skjer nå. I 2021 ble det investert mer utenlandsk kapital i andre næringer enn i olje og gass.

Som en del av Innovasjonstalen gir Innovasjon Norge sine innovasjonspolitiske råd til institusjoner og næringslivet. Haugli etterlyste blant annet mer kommersialisering av forskning, en mer mangfoldig næringsstruktur, en ny gründer- og vekstplan, en betydelig større satsing på grønn industri og flere som bistår norsk næringsliv ute i verden.

I talen viste Haugli til den romantiske komedien fra 1998, SlidingDoors, som et eksempel på hvordan valg eller hendelser som oppfattes små i dag kan få store konsekvenser i fremtiden.

– Når vi skal velge hvilke dører vi skal gjennom kan, og bør vi, ta aktive valg. Men det haster, avsluttet Haugli.