NÅR OG HVOR: Satellittbasert veiprising innebærer at en enhet i bilen registrerer når, hvor og hvor langt den kjører. (Ill.: Silje Totland, Teknologirådet)

Statens vegvesen tester ut om veiprising Trondheim

Setter i gang forskingsprosjekt med 200 kjøretøy i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Både politisk og faglig hold har det blitt tatt til orde for å erstatte bomavgifter med veiprising, det vil si at hvor langt du kjører, når på døgnet, hvor du kjører og hvor mye kjøretøyet forurenser vil avgjøre hvor mye du skal betale. Statens vegvesen starter nå et forsøk i Trondheim med 200 kjøretøy.

– Vi ønsker å få mer erfaring med både tekniske muligheter, begrensninger og brukerkrav slik at myndighetene har et bedre grunnlag for å vurdere løsningen. Når resultater fra forsøket foreligger og forskningsprosjektet er ferdigstilt, vil det bli et politisk spørsmål om veiprising er aktuelt i Norge, avslutter Tveit.

Forurenser betaler

I bilene som deltar vil det bli montert en enhet som midlertidig registrerer hvor deltagerne kjører. Enheten beregner avgift og oversender kun hvor mye du skal betale til baksystemet. Datasporene lagres lokalt i kjøretøyet i samsvar med Datatilsynets personvernregler. Kun eier kan hente ut posisjonsdataene og personvernet er derfor godt tatt vare på under forsøket, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det vil være ulike takster for ulike kjøretøy på forskjellige tider av dagen. En app som kobles tråløst til registreringsenheten vil gi sjåføren prisinformasjon og forteller hvor du har kjørt.

– Fra tidligere forsøk ser vi at noen betaler mer, mens andre betaler mindre bompenger ved veiprising. Noen krysser bomringer mens andre kjører hovedsakelig innenfor ringene. Det vil bli dyrere å bruke veien i rushtrafikk når man forurenser mer på grunn av kø, enn om man kjører på andre tider av døgnet med lite trafikk. Dette følger prinsippet om at forurenser betaler, sier prosjektleder Ørjan Tveit i Statens vegvesen.

Forsøket er en del av et forskningsprosjekt som er støttet av Norges Forskningsråd og skjer i samarbeid med Statens vegvesen, Sintef og Q-Free.Testen vil bli gjennomført i perioden februar til april i Trondheim.