NØYTRALT: Nkom finner ikke at noen norske internettleverandører bryter reglene for nettnøtralitet, ved å for eksempel la noen av disse aktørene kjøpe seg høyere prioritet enn andre på nettet. (Foto: Istock)
NØYTRALT: Nkom finner ikke at noen norske internettleverandører bryter reglene for nettnøtralitet, ved å for eksempel la noen av disse aktørene kjøpe seg høyere prioritet enn andre på nettet. (Foto: Istock)

Nettnøytraliteten har bra kår i Norge, melder Nkom i ny rapport

Internettbruk uten begrensninger, men informasjonen til brukerne kan bli bedre.

Publisert Sist oppdatert

Nettnøytralitet handler om brukernes rettigheter og leverandørenes plikter som sikrer at internettbruk mellom sluttbrukere skal behandles likt, både i det offentlige stamnettet og i den delen av nettet som drives av private internettleverandører.

I Norge er nettnøytralitet forankret i Ekomloven og Ekomforskriften, som også er knyttet til det europeiske regelverket på området. Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som forvalter dette regelverket her til lands, ved å føre tilsyn med og sikre etterlevelse av bestemmelsene.

Som en del av arbeidet med dette utarbeider Nkom en årlig rapport om tilstanden for nettnøytralitet i det norske markedet, og nylig har den tredje rapporten blitt offentliggjort, melder Nkom i en pressemelding.

Statusen er bra

Hovedkonklusjonen i årets rapport er at «tilstanden for nettnøytraliteten i det norske markedet synes generelt sett å være relativt god». Nkom skriver i pressemeldingen at man i Norge stort sett kan bruke internett uten begrensninger fra selskapene som selger abonnement.

Nkom skriver videre at «I rapporteringsperioden, som er fra 1. mai i fjor til 30. april i år, har Nkom registrert at noen aktører har utfordret deler av regelverket. Dette har handlet om rettigheter når kunden kjøper store datapakker til mobilen. Regelverket sier da at kunden selv kan bestemme hvordan pakken skal brukes.

Hovedinntrykket er likevel at regelverket respekteres av selskapene som tilbyr internettjenester, og at de retter seg etter regelverket når Nkom veileder om reglene».

Bedre informasjon

Nkom etterlyser imidlertid mer og bedre informasjon fra internettilbyderne. Dette gjelder for fast tilknytning, der det er et krav om at tilbyderne skal opplyse om normalt tilgjengelig hastighet. Her rapporterer Nkom at tilbyderne i liten grad informerer om denne hastigheten på nettsidene sine.

I januar i år meldte derfor Nkom til tilbyderne at dette må de få på plass, og tilsynet vurderer nå om det er nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre at kundene får den nødvendige informasjonen om trafikkstyring og normalt tilgjengelig hastighet.

For mobilt internett har Nkom funnet at tilbyderne av dette informerer i tilstrekkelig grad om hastigheten på tilknytningen.

Du finner hele rapporten her (PDF nedlasting).