INVESTERER: Fra venstre: Konsernsjef Sverre Thornes i KLP, Policy Officer Katerina Kokesova fra EUkommisjonen, adm. dir. Unn Dehlen fra Gjensidigestiftelsen, porteføljeforvalter Kyrre Lindquist fra Gjensidigestiftelsen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef, generalsekretær Maria Leander i EIF (European Investment Fund), daglig leder Reidar Stokke i SpareBank1 SMN Invest, konserndirektør Terje Andersen fra Orkla Investments, porteføljeforvalter Robert Meisingset fra MP Pensjon, investeringssjef Nur Ozdemir fra EIF, adm. dir. Anders Lian i Sintef TTO / SINTEF Venture (Foto: Sintef/Thor Nielsen)

En halv milliard i såkorn til oppstarter

Sintef har etablert et nytt tidligfasefond for kommersialisering av forskning. Med 500 millioner kroner i investeringskapital skal nye teknologibedrifter få starthjelp fra Sintef.

Publisert Sist oppdatert

Det nye fondet har fått navnet «Sintef Venture V» og bak står European Investment Fund og en rekke private norske investorer. Målet for fondet er å bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater.

Samfunnsoppdrag

Fondet vil investere i og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring fra forskningsmiljøene ved Sintef og NTNU.

– Kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, som myndighetene forventer at vi leverer på, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef i en pressemelding på Sintefs nyhetssider.

– Å skaffe kapital til såkornfasen er viktig og spesielt krevende. Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss gode, langsiktige investorer som ser potensialet i forskningen vår, legger hun til.

Største Sintef-fond

Sintef Venture V, med sin investeringskapital på solide 500 millioner kroner blir det femte og største fondet i regi av Sintef/TTO, Sintefs kommersialiseringsenhet. De 500 millionene er fordelt på følgende investorer:

·       European Investment Fund: 155 millioner kroner

·       SINTEF Venture: 110 millioner

·       KLP: 75 millioner

·       Gjensidigestiftelsen: 50 millioner

·       Sparebankstiftelsen DNB: 40 millioner

·       SpareBank1 SMN Invest: 30 millioner

·       MP Pensjon: 20 millioner

·       Reitan Kapital: 10 millioner

·       Orkla: 10 millioner

Krevende fase

Fondet Sintef Venture V skal investere såkornkapital, som er tidligfase investeringer i oppstartbedrifter. Dette er en krevende og avgjørende fase med få aktører og høy risiko, hvor det normalt er vanskelig å skaffe investeringskapital.

For at den kunnskap og teknologi som utvikles i forskning og utviklingsprosjekter skal bli tatt i bruk, har Sintef valgt å investere egne midler nettopp i denne fasen. Dette vil skape arbeidsplasser og levedyktige bedrifter basert på ideer fra forskningsvirksomheten.

Fondets investeringer skal rettes inn mot samfunnsmessige utfordringer i EUs program for forskning og innovasjon Horizon 2020, som for eksempel fornybar energi, helse og IKT.