MOBILDATA IOT: Brage-plattformen i Nordsjøen blir verdens første med IoT-kommunikasjon over mobildata. (Foto: Wintershall Norge)

IoT offshore

Brage-feltet er verdens første offshorefelt med IoT-sensorer som kommuniserer over mobilteknologiene NB-IoT og LTE-M.

Publisert Sist oppdatert

Tingenes Internett (IoT – Internet of Things) har behov for kommunikasjon mellom alle de smarte tingene som utplasseres, og de sentrale kontrollsystemene som styrer dem og bruker dataene fra dem. Der det ikke er tilgjengelig nettverk for dette er mobilnettverkene logiske bærere av denne trafikken, og det finnes flere mobilstandarder for slik kommunikasjon.

Både Telia og Telenor har forlengst startet tjenester i nettverkene sine for IoT-kommunikasjon, og nå melder Telia at dekningen er utvidet til også å dekke offshoreplattformer ute i havet.

Bredt samarbeid

I en pressemelding fra Telia opplyser selskapet at gjennom et samarbeid mellom Telia, Tampnet og CGI, så har IoT- standarden Narrowband IoT (NB-IoT) blitt implementert på Brage-plattformen offshore. Det er operatørselskapet Wintershall Norge som har tilgjengeliggjort plattformen for denne piloten, for å prøve ut IoT-teknikker ombord.

– Wintershall Norge har vært en svært fremoverlent og engasjert partner i dette pilotprosjektet som har pekt på reelle bruksområder for teknologien i sin industri og gjort sine fasiliteter og personell tilgjengelig for testing offshore, sier Christian Hillestad, direktør for Telia Bedrift, i pressemeldingen.

– Vi opplever dem som et selskap som ser forretningsverdien i IoT og som våger å være tidlig ute og teste ny teknologi, noe som resulterer i en veldig spennende verdensrekord, legger han til.

Miljø- og energiovervåking

Telia og Tampnet har plassert ut IoT-sensorer fra leverandøren 7Sense ombord på Brage-plattformen. CGI har bidratt med it-løsningen for datalagring og analyse og visualisering av sensordataene.

Informasjonen fra sensorene vil blant annet brukes av Wintershall Norge til å overvåke at støynivået i boligkvarteret holdes innenfor godkjent nivå fra myndighetene, at luftkvaliteten er tilstrekkelig god og til optimalisering av energibruken på Brage.

Pilotprosjektet vil pågå fra desember 2018 til juni 2019, og partnerne vil sammen med Wintershall Norge vurdere nye bruksområder for teknologien underveis i prosjektet.