Peggy Sandbekken slutter som administrerende direktør i Norsis

Etter sommeren tiltrer hun som leder for internkontroll og risikostyring i Sparebank1 Utvikling.

Publisert Sist oppdatert

– Det er vemodig å slutte i Norsis etter tolv år, hvorav fire år som administrerende direktør. Samtidig gleder jeg meg til å ta fatt på nye og spennende arbeidsoppgaver i Sparbank1. Jeg ønsker å takke alle samarbeidspartnerne våre og ikke minst de ansatte i Norsis, for godt samarbeid i alle disse årene, sier Sandbekken.

 Norsis er en ikke-kommersiell og uavhengig organisasjon delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Deres mål er å spre kunnskap som gir en tryggere digital hverdag for norske små og mellomstore virksomheter, inklusive kommuner og befolkningen generelt. De driver blant annet slettmeg.no, nettvett.no og Nasjonal sikkerhetsmåned.

Styret takker for innsatsen

Sandbekken tiltrådte som administrerende direktør i Norsis i 2016. Før det jobbet hun også åtte år i organisasjonen.

– Styret i Norsis gratulerer Peggy med ny jobb og takker for den store innsatsen hun har lagt ned for Norsis. Hun har vært en viktig bidragsyter til at Norsis har opparbeidet en høy tillit som en viktig og uavhengig samfunnsaktør innen forebyggende informasjonssikkerhet, og som en solid og faglig god organisasjon, sier styreleder i Norsis, Hans-Henrik Merckoll.

Styret i Norsis vil nå starte prosessen med å finne en ny administrerende direktør for Norsis. Konstituert leder inntil dette er på plass er Jan Fredrik Bjørntvedt.