SAMARBEIDER: Elin Skurtveit (forskningsleder CCS, NGI), Kersti Ekeland Bjurstrøm (produktsjef, Cegal), Kristoffer Norborg (direktør global forretningsutvikling, Cegal), Dagfinn Ringås (administrerende direktør, Cegal) og Thomas Langford (direktør offshore energi, NGI). (Foto: Cegal)

Samarbeid om karbonfangst og karbonlagring for nullutslipp

Cegal og Norges Geotekniske Institutt (NGI) inngår partnerskap for å utvikle nyskapende teknologi for karbonfangst og -lagring.

Publisert Sist oppdatert

Målet er å lage løsninger som bidrar til en fremtid med netto nullutslipp av klimagasser, heter det i en pressemelding.

Partnerskapet slår sammen NGIs geovitenskapelige ekspertise med Cegals kompetanse på datahåndtering og teknologi for energibransjen.

– Cegal har lang erfaring med å utvikle teknologi som gir energiselskaper full kontroll over energimengder – uavhengig av om det er olje, gass eller elektrisitet. Denne kompetansen kan vi tilpasse karbonfangst og -lagring. Enkelt sagt: karbonlagring reverserer oppstrømsprosessen i olje- og gassproduksjonen, sier Dagfinn Ringås, CEO i Cegal.

Samle fra store kilder

Karbonfangst og -lagring (Carbon Capture and Storage (CCS)) er viktig for å redusere klimagassutslipp og redusere virkningene av klimaendringer. CCS betyr å fange opp karbondioksid (CO2)-utslipp fra store kilder, som kraftverk og industrianlegg, og lagre dem i jorden i geologiske formasjoner.

Det nye samarbeidet omfatter forskning og utvikling av karbonlagringsteknologi og utvikling av forretningsmuligheter på området. Cegal bidrar med ekspertise innen programvareutvikling og teknologi for å forenkle dagens CCS-prosesser i geologiske formasjoner, mens NGI vil bidra med sin unike innsikt i og erfaring innen reservoargeologi, geoteknikk og geofysikk.

Viktig skritt mot nullutslipp

De siste 20 årene har Cegal blant annet jobbet med programvare for energibransjen, inkludert utvikling av standardapplikasjoner for olje- og gassindustrien. I dag brukes denne programvaren for bedre å forstå lagringskapasiteten for karbon under jordoverflaten. Med Cegals konsulenter, som har solid bransjekompetanse, kan CCS-løsninger utvikles raskt samtidig som at risikoen rundt karbonlagring minimeres.

NGI har de siste 15 årene vært med på å utvikle ny kunnskap og nye verktøy for sikker og effektiv lagring av CO2 under jordoverflaten. NGI har blant annet utviklet ny kunnskap om forseglingsstyrke for karbonlagring, som nå tas i bruk i industrielle verktøy og prosesser. Samarbeidet mellom NGIs forskere og Cegals teknologer er et viktig skritt for å finne og utvikle gode CO2-lagringssteder over hele verden.

Kan spille betydelig rolle

– Vi er glade for samarbeidet med Cegal, og for at vi sammen skal jobbe for en fremtid med netto nullutslipp. NGI har en lang historie med å jobbe med miljøspørsmål, og vi tror at CCS kan spille en betydelig rolle i å redusere utslipp av klimagasser, sier Lars Andresen, adm. direktør i NGI.

– Målet med Cegal er å bygge et ledende globalt teknologiselskap for energisektoren som skal være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Vi tror at CCS vil være en kritisk komponent i dette skiftet. Derfor er vi glade for å samarbeide med NGI, som er verdensledende innen geoteknikk og anvendt geovitenskap. Sammen vil vi utvikle ledende CCS-løsninger og drive energiindustrien mot en mer bærekraftig fremtid, tilføyer Ringås.

Partnerskapet representerer et viktig skritt mot å oppnå en fremtid med netto nullutslipp og understreker både NGIs og Cegals sterke engasjementet i å redusere klimagassutslipp og fremme en bærekraftig utvikling.