UTVIDER: Łukasz Ciesielski skal lede etableringen av Nova Consulting Group i Polen. (Foto: Nova)

Nova Consulting Group etablerer seg i Polen

Har ansatt Łukasz Ciesielski til å lede etableringen.

Publisert

Nova Consulting Group (Nova) har ansatt Łukasz Ciesielski til å lede etableringen av Nova Polen. Ciesielski har mangeårig erfaring med å jobbe med skandinaviske selskaper. Målet med etableringen er å sikre at gruppen er bedre rustet til å møte den økende etterspørselen fra kunder i et marked hvor tilgang på kvalifisert kompetanse er en utfordring.

– Etableringen i Polen har vært planlagt lenge og er strategisk viktig for å sikre oss tilgang til kompetanse i et nordisk marked som har et økende kapasitetsbehov for erfarne spesialister. Det er ikke noe som tilsier at knappheten på kvalifisert kompetanse til å møte samfunnets behov for digitalisering vil endre seg i overskuelig fremtid. Derfor har vi sett behov for å etablere oss utenfor Norden, sier konsernsjef Geir Allan Hove, i en melding fra Nova.

Hove legger til at de økte kostnadene som er knyttet til 5 prosent økningen av arbeidsgiveravgiften gjennom Statsbudsjettet for 2023 ikke gjør timingen av satsningen noe dårligere. Snarere tvert imot:

– Dette grepet fra myndighetene sin side bidrar ikke til å bygge kunnskapsindustrien i Norge, sier han.

Godt rykte i Polen

Ifølge Nova har den polske konsulentbransjen solid kompetanse og lang tradisjon med å samarbeide med og levere til det skandinaviske markedet. Etableringen av Nova Polen vil sikre at selskapet kan skalere raskere gjennom å få tilgang til kompetanse uten å redusere selskapets ambisjoner om å ha høy kvalitet i leveransene utført av eksperter organisert i spesialistselskaper, heter det i meldingen.

De ansatte i Polen vil operere som en utvidet del av organisasjonen i de respektive 14 selskapene i Nova og vil være integrert i sammensatte leveranseteam. Totalt Nova Polen med å ha 40 til 50 konsulenter innen utgangen av året.

Lukasz Ciesielski har et stort nettverk og regner med å kunne bygge opp selskapet med tunge profiler relativt raskt:

Skandinavia og skandinaviske selskaper har et godt rykte i Polen

Łukasz Ciesielski, Nova Polen

– Skandinavia og skandinaviske selskaper har et godt rykte i Polen. Vi liker arbeidskulturen og opplever den som mer human og likeverdig og mindre hierarkisk sammenlignet med mange internasjonale teknologiselskaper. Jeg har lang erfaring med å bistå selskaper å vokse gjennom å bygge suksessfulle utvidelser av organisasjonene i Polen, spesielt skandinaviske, og vet hva som kreves for å lede og motivere ansatte som skal jobbe integrert i leveranseteam som krysser landegrensene, sier han i meldingen.