SKIFTER NAVN: Fra i dag er dette navnet på gamle politiets IKT-tjenester. (Illustrasjon)

Politiets IKT-tjenester får nytt navn

Fra i dag skal det hete Politiets it-enhet framover.

Navneskiftet kommer som en naturlig konsekvens av utviklingen gjennom det siste året, hvor Politiets IT-enhet har fått en ny rolle som pådriver for digitalisering i politiet, heter det i en melding på politiets hjemmesider.

– Målet er å øke den digitale evnen i politiet. Vi står midt i en digital transformasjon som betyr endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi og kultur. For å markere endringene og den nye retningen, bytter vi navn, sier IT-direktør i politiet, Catherine Janson.

Tjeneste blir enhet

Sammenlignet med det gamle navnet består endringen av at k-en i ikt kuttes, og tjeneste blir til enhet. Bakgrunnen for navneendringen handler om viktigheten av teknologi.

Fremtidsrettet teknologi er avgjørende for at politiet skal kunne løse det viktige samfunnsoppdraget. Politiets IT-enhet er et mer fremtidsrettet navn som viser hva IT-enheten er og skal være i fremtiden, heter det i meldingen.

– Det nye navnet er enkelt, ærlig og veldig beskrivende for hvem vi er. Vi er en IT-enhet i politiet med over 650 medarbeidere som designer, utvikler og drifter løsninger for politiet – i tillegg til at vi sørger for at politiets systemer er sikre og fungerer til enhver tid, sier Janson.

Kun en ny epost-adresse

Bortsett fra nytt navn, er organisasjonsnummer, postadresse, besøksadresse, fakturaadresse og telefonnummer som før. Alle medarbeidere i Politiets IT-enhet har samme epost-adresse som tidligere. Derimot endres epost-adressen til det sentrale e-postmottaket til post.it-enhet@politiet.no 15. august.