(Foto: Procon Digital)
(Foto: Procon Digital)

Statens Vegvesen velger Procon Digital

Vegvesenets besøkende skal møtes med digitale resepsjonsløsninger fra Procon Digital.

Statens Vegvesen har valgt Procon Digital for digitalt besøksmottak på sine kontorer. Kontrakten med Statens Vegvesen består av en hovedleveranse i 2022, og med flere års driftsavtale av løsningen.

–Procon Digital har i mange år blant annet utviklet og levert digitale besøks- og mottaksløsninger til offentlig sektor med hovedvekt på kommuner og helsevesen, og til banker og næringslivet i Norge og Sverige. Daglig bruker mange tusen mennesker digitale løsninger utviklet og levert av selskapet. Det er derfor med stor stolthet og ydmykhet at vi nå også har fått denne tilliten fra Statens Vegvesen, sier administrerende direktør Tor-Arne Lie Jensen i Procon Digital i en pressemelding.

Procon Visit Besøkssystem er en skyløsning, og som er en del av selskapets ulike digitale selvbetjeningsløsninger i Procon Cloud.