Wiljar Nesse sier han er fornøyd med at Evry har fått fornyet tillit gjennom å tilby en løsning som passer for alle de ni banken.

Evry inngår avtale med ni sparebanker

Skal levere bankløsninger og drift av it-plattform til en samlet verdi av 355 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

DSS-bankene (De Samarbeidende Sparebankene) består av ni sparebanker som har en felles samarbeidsavtale, og det er Haugesund Sparebank som leder dette arbeidet på vegne av de ni bankene. I tillegg til Haugesund Sparebank er følgende banker en del av avtalen med Evry: Spareskillingsbanken, Luster Sparebank, Lillesands Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank, Voss Sparebank, Etne Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank og Flekkefjord Sparebank.

Avtalen innebærer at Evry skal levere neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger til de ni bankene, heter det i en pressemelding fra Evry.

Om avtalen

Den nye avtalen gjelder med virkning fra 1.1.2016 og løper til 31.12.2020. Avtalen har en opsjon på forlengelse med ytterligere to år. Total kontraktsverdi for de fem årene er ca. NOK 355 mill.

Evry blir en samarbeidspartner for å sikre bankene kompetanse innen regulatoriske krav, sikkerhet, regnskapsområdet og forretningsutvikling.  I avtalen inngår også leveranse av en CRM-løsning for forbedret kundeoppfølging.

- Bankenes innkjøpssamarbeid og tette samarbeid med Evry om it-løsninger skal bidra til store besparelser for bankene gjennom de neste årene. Samarbeidsavtalen vi har inngått, gir oss forutsigbarhet og tilgang til nye, innovative og fremtidsrettede bankløsninger. Dette vil styrke oss som konkurransedyktige lokalbanker i våre regioner i årene fremover, sier Knut Grinde Jacobsen, styreleder DSS og adm. banksjef i Haugesund Sparebank.

- Samarbeidet med DSS-bankene har utviklet seg over flere år. Vi er veldig glade for at vi har fått fornyet tillit gjennom å tilby en løsning som passer for alle de ni bankene og som samtidig gir hver bank mulighet å bygge videre på sitt særpreg i sitt lokale marked. Dette viser at våre løsninger passer store så vel som mindre banker. Det bekrefter også at Evry jobber i riktig strategisk retning med sin satsning på å utvikle og levere fleksible løsninger innen neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger, sier Wiljar Nesse, konserndirektør Financial Services i Evry.

Så langt har Evry inngått tilsvarende avtaler om leveranser innen neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger med SpareBank 1-alliansen, Sparebanken Vest og en felles avtale med Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank og Gjensidige Bank. Samlet utgjør disse kontraktene en verdi på ca. NOK 4,355 millioner.