SVAKE KRAV: Forbrukerrådet mener at det stilles for svake krav til sikkerheten til internettilkoblete helseprodukter. (Foto: pressefoto Forbrukerrådet)
SVAKE KRAV: Forbrukerrådet mener at det stilles for svake krav til sikkerheten til internettilkoblete helseprodukter. (Foto: pressefoto Forbrukerrådet)

Helseapper bryter personvernet

Forbrukerrådet har undersøkt flere apptilkoblete blodtrykks- og blodsukkermålere, og flere svikter på personvern og vilkår. Forbrukerrådet advarer mot å koble disse til nettet.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukerrådet har sjekket fire blodtrykksmålere og tre blodsukkerapparater for hjemmebruk med tanke på forbruker- og personvernet. En rekke mangler er påvist på disse produktene, som alle kan kjøpes i norske butikker og apoteker.

Måler stabilt, bryter personvernet

Alle disse apparatene har en tilhørende app som kobles til internett. Der tilbyr leverandøren utvidet funksjonalitet, som skylagring av data, visualisering av testresultater og andre tilleggsfunksjoner. Selv om apparatene måler korrekt, er det behandlingen av dataene som bekymrer Forbrukerrådet.

— Apparatene i testen har til hensikt å forenkle og trygge hverdagen til folk. Det er derfor oppløftene å se at blodtrykksapparatene vi har testet, stort sett måler stabilt og nøyaktig. Flere app-tilkoblede apparater svikter imidlertid når det kommer til personvern og vilkår, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i en pressemelding.

Advarer mot å koble til nett

Disse produktene samler i sin natur inn svært sensitive helseopplysninger. I og med at disse dataene er så følsomme, advarer Forbrukerrådet mot å ukritisk koble helseprodukter opp mot nettet.

— Selv om funksjonene kan være nyttige for folk, er det uholdbart at enkelte apparater nærmest legger opp til at du skal miste kontroll på egne helsedata, sier Vie.

Hun mener industrien må selv sørge for at vilkår og praksis ikke bryter brukerens personvern og grunnleggende forbrukerbeskyttelse.

– Brukerne skal ikke behøve å frykte at deres informasjon kan brukes til skadelig, direkte markedsføring eller prisdiskriminering, legger hun til.

Svakt personvern

Det er ikke bare Forbrukerrådet som er bekymret over personvernet i slike produkter. Også Datatilsynet holder øye med slik teknologi, og i 2016 hadde de en lignende undersøkelse.

— Funnene fra Forbrukerrådets undersøkelse er alvorlige, og de understrekes jo av at vi gjorde tilsvarende funn i 2016 da vi gikk så på personverninformasjonen i hjemmetester, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, i en melding på tilsynets nyhetssider.

I den undersøkelsen var funnene om hvordan produktene behandler personopplysninger klare:* Fem av seks produkter får stryk fordi de ikke på en tilfredsstillende måte forklarer hvordan personopplysningene blir samlet inn, brukt og delt.

* Fire av de seks produktene hadde ingen personvernerklæring.

* Det var varierende kvalitet på informasjon fra produkt til produkt. Resultatene spenner fra ingen informasjon til en del relevant og god informasjon.

* Ingen av produktene forklarte på en god måte hvordan personopplysningene til brukeren blir lagret.

* Ingen av produktene forklarte hvordan brukerne kan slette egne personopplysninger.

 

Sjekk hvilke produkter Forbrukerrådet har sett på, og hvilke karakterer de får på nyhetssiden til Forbrukerrådet.