Til San Francisco for å lære

Helseministeren Bjarne Håkon Hanssen reiser denne uken til USA for å lære om helhetlige, integrerte helsetjenester.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken er helse- og omsorgsministeren sammen med statssekretær Rigmor Aasrud, politisk rådgiver Ketil Lindseth og syv medarbeidere fra departementet i San Francisco. Delegasjonen skal blant annet ha møte med lokale myndigheter fra California, bli orientert om ulike it-systemer og hvordan man best bør samhandle elektronisk innen helsefeltet.

Delegasjonen blir også satt inn i temaer som brukermedvirkning og de skal besøke Stanford Hospital and Clinics som er et av de mest kjente sykehusene i USA med svært god kvalitet både innen medisinsk behandling og forsking.

Hanssen satser som fersk minister for Helse- og omsorgsdepartementet sterk på samhandling. Han jobber med en samhandlingsreform, som skal igangsettes april 2009.

LES KOMMENTAR: Hva gjør en melkebonde i en ekspertgruppe om samhandling, når det ikke er plass for en teknolog?

Ett av besøkene går til Kaiser Permanente (KP) der delegasjonen vil få en innføring i KPs filosofi og programmer. KP er kjent for å legge vekt på å holde de forsikrede medlemmene sine friske, og å behandle symptomene tidlig for å hindre sykdomsutvikling.

Mens de fleste helsesystemer i USA og Europa har et skille mellom forebyggingsaktiviteter og den kurative helsetjenesten, er dette samlet og integrert i KP. Kaiser Permanente tilbyr tjenester ved medisinske sentre som dekker hele spektret fra helsefremmende tiltak, forbyggingstilbud til høyt spesialiserte polikliniske tilbud. De tilbyr tjenester organiserte i team som er ledet av leger.

Teamene består av leger, sykepleiere, pasientkoordinatorer, teknikere og andre. Det legges vekt på at legene samarbeider og koordinerer tjenestene på tvers av spesialiteter.