KOMPETANSEBYGGING: Etter flere år hvor store prosjekter har blitt bemannet med konsulenter, ser vi nå en drening hvor det vektlegges å bygge intern kompetanse i offentlig it. Illustrasjon: iStock
KOMPETANSEBYGGING: Etter flere år hvor store prosjekter har blitt bemannet med konsulenter, ser vi nå en drening hvor det vektlegges å bygge intern kompetanse i offentlig it. Illustrasjon: iStock

Det ene uten det andre

UKENS LEDER: Det er ikke synd på it-leverandørene, som fortsatt vil leve godt på en offentlig sektor som, til tross for egenutvikling, kjøper mer it enn noensinne.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke samlet Statsminister Erna Solberg representanter for den norske it-næringen for å få innspill på hvordan offentlig sektor skal bli enda bedre på digitalisering. Det har lenge vært en oppfatning både i it-næringen og i staten at det sannsynligvis ligger et potensial i en bedre informasjonsflyt mellom de to. Offentlige og kommunale fagetater er av naturlige årsaker relativt navlebeskuende, og det er ikke gitt at den interne kompetansen er perfekt sammensatt for å finne gode digitaliseringsstrategier. Kultur spiser som kjent strategi til frokost.  

I et slikt lys er det selvsagt positivt at statsministeren selv tar initiativ til å få næringens innspill og kompetanse inn i de offentlige korridorene. På en annen side er det også viktig at offentlig sektor selv bygger kompetanse. Etter flere år hvor store prosjekter har blitt bemannet opp med konsulenter, ser vi nå en drening hvor det vektlegges mer å bemanne opp internt.

Den fremste eksponenten for dette er Nav, som etter fullstendig havari med Moderniseringsprosjektet nå bygger en egen slagkraftig utviklingsavdeling. Det er klokt. Digitalisering kan ikke sees på som et prosjekt som avsluttes, men snarere som en prosess som må utvikles kontinuerlig i tråd med endrede behov og den generelle digitale utviklingen. Da gir det ingen mening å være avhengig av eksterne konsulenter.  

Ikt-Norge-sjef Heidi Arnesen Austlid er imidlertid skeptisk. Hun mener offentlig sektor stjeler kompetanse og utkonkurrerer it-næringen (digi.no). Samtidig etterlyser hun vesentlig raskere offentlig digitalisering. Men dette er nok av de gangene i livet hvor man kan ønske seg det, men ikke i både pose og sekk.     

I Stortingsmeldingen Digital Agenda uttrykkes det til dels store ambisjoner for den digitale utviklingen i kongeriket, rett og slett fordi it er det åpenbare svaret for mange av de samfunnsutfordringene vi ser komme. Da er det helt nødvendig å bygge intern kompetanse. It-leverandørene er det ikke synd på. De kommer til å leve godt på en offentlig sektor som, som til tross for egenutvikling, kjøper mer it enn noensinne.