ALL DENNE NYE TEKNOLOGIEN: Kunnskapsministeren varsler om ny strategi for bruk av IT i skolen. Arkivfoto: Stine Marie Hagen

Nok en it-strategi til skolen

Regjeringen starter en prosess for å finne ut hvordan skolen skal ta i bruk all den nye teknologien.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varsler ny it-strategi for skolen neste høst.

- Vi vil ha innspill til hvordan vi kan bruke teknologiske løsninger bedre, slik at det bidrar til at elevene lærer mer, sier kunnskapsministeren i en pressemelding.

Inkompetente lærere gir ditto elever

Røe Isaksen konstaterer at it-bruken i befolkningen og i skolen ligger langt framme. Men ulik kvalitet i infrastruktur og utstyr, og lite bruk av fellesløsninger er store utfordringer. Variasjonen i lærernes evne og kunnskap rundt å ta i bruk teknologi i fagene er en annen utfordring.

Konsekvensen er at elevene har store ulikheter i den digitale kompetansen og vil mangle viktige ferdigheter for arbeidsliv og videre studier.

Departementet hevder de legger til rette for en åpen prosess for å få til strategien. Dette definerer de som lærerorganisasjonene, skoleeierne KS og virksomheter som utvikler læringsteknologi. I tillegg direktorat og Senter for IKT i utdanningen.

Usikkert sluttresultat

Det er ikke sagt noe om hvordan store interessegrupper som foreldre eller elevene selv skal kunne bidra i prosessen.

- Vi vil invitere til møter for å diskutere ulike problemstillinger og starter med dette innen kort tid, sier Røe Isaksen.

Om dette blir den endelige strategien for neste runde med teknologibruk i skolen er usikker. Stortingsvalget 2017 kan føre til endringer i Storting og Regjering som får effekt for alle initiativ i arbeid.