SPRER LEAN I ORGANISASJONEN: Anders Haugeto, konsulent i Iterate, og produktdirektør Lill Syversen i Sol har tatt i bruk metoden Lean Startup med stor suksess. Det begynte i utviklingsavdelingen, men nå er hele organisasjonen om bord. Foto: Kenneth Christensen
SPRER LEAN I ORGANISASJONEN: Anders Haugeto, konsulent i Iterate, og produktdirektør Lill Syversen i Sol har tatt i bruk metoden Lean Startup med stor suksess. Det begynte i utviklingsavdelingen, men nå er hele organisasjonen om bord. Foto: Kenneth Christensen

Mer effektiv med Lean Startup

Sol har tatt i bruk metoden Lean Startup i hele organisasjonen, og sier de nå får gjort mer med like mange medarbeidere som før.

Sol var på utkikk etter ny utviklingsmetodikk, og skulle etter planen egentlig innføre Kanban. Utviklerne hadde tidligere jobbet litt scrum-ish, men det skal ha vært noe "kaos-aktig" gjennomført og lite organisert. Bistand ble derfor hyret inn fra konsulentselskapet Iterate, som introduserte selskapets utviklere for metoden Lean Startup.

Kanban ble skrinlagt til fordel for Lean, og nå, halvannet år senere, har metoden spredd seg fra produktutvikling til hele organisasjonen.

Tester ideer raskt og tidlig

En av frustrasjonene til både produktsjefer og utviklere i Sol var at det var mange gode ideer, men kø på utvikling. Nye konsepter, endringer og idereutvikling er ofte krevende både på tid og resurser.

Med Lean Startup kan alle gjøre mer selv. Produktsjefen kan for eksempel selv teste om den knallgode ideen for ny tjeneste er så god som han tror. Metoden går nemlig ut på å involvere alle så tidlig som mulig i prosessen - inkludert utviklere, kunder, brukere og til og med sjefen selv gjennom intervjuer, testing og eksperientering.

- Tenker vi på å lage noe nytt, så lager vi et intervjuskript som vi tar med til noen som passer den tenkte målgruppen, og sjekker behov for nye tjenester, forklarer produktsjef Lill Syversen i Sol.

Selv om det ikke er noe i veien for at utviklerne også kan gjennomføre slike intervjuer, så er det stort sett produktsjefene som tar seg av denne biten. På oppfølging og eksperimentering bidrar alle med kontinuerlig dialog og eksperimentering.

Arbeidet gir innsikt, og det er på denne måten rett og slett lettere å se hva som fungerer eller ikke fungerer tidlig i fasen.

- Den psykologiske effekten av å jobbe på denne måten er at du forstår hvorfor ting skal gjøres, og at det vil fungere, mener Syversen.

Metoden gir også en positiv følelse av å delta, og Syversen forteller at energien blant medarbeiderne er på topp etter de har pratet med folk.

- En av de frustrasjonene vi hadde tidligere var at det kunne være en tung vei å gå for å få ting gjort etter validering av en ide. Nå kan hvem som helst validere, påpeker Syversen.

Det kan fortsatt være litt vondt å se at ideer som virket så gode i tankene eller på papiret ikke fungerer, men med Lean Startup er innsikten tydelig, og da må man bare svelge stoltheten.

- Noen ganger har det vært slik at det er de med størst tro på egne ideer som får gjennomført dem. Slik er det ikke nå, for vi ser fort hva som fungerer, forteller Syversen.

Likevel er det områder i organisasjonen som er litt utfordrende, og naturlig nok er det også noen medarbeidere som ikke ble solgt på metoden fra dag én. Men det går seg til.

- Det er fortsatt en og annen som er vant til å jobbe på en annen måte. Metoden er jo ikke 100 prosent perfekt, men fungerer veldig mye bedre enn tidligere, sier Syversen.

Spres utover i organisasjonen

Det er mye fornuftig i Lean Startup-tankegangen. Å involvere interessentene tidlig, og å skaffe seg både tidlig og kontinuerlig innsikt sparer tid og penger, og man bruker mindre tid på å frustrere seg på å vente på at et prosjekt skal stå klart.

Syversen forteller også at Lean Startup faktisk har fungert så bra i utvikling, at metoden har spredd seg til hele organisasjonen.

- Det er som en positiv sykdom som har smittet alle, og det endrer måten vi jobber på som organisasjon. Selv om det ikke er alle som har fått metodetrening, så kan alle forstå grunnprinsippet, forteller hun.

Til og med styret, sjefene og eierene er - om ikke fullstendig solgt, så i det minste - positive til metoden.

- Styret er nok ikke inneforstått med Lean Startup, men de ser at vi får til ting, og kan vise veldig gode økonomiske resultater. Så de er stort sett happy, forteller Syversen.

- Sol imponerer

Konsulent Anders Haugeto fra Iterate, som jobber sammen med Sol for å etablere Lean Startup i organisasjonen, er imponert over måten organisasjonen tar til seg metoden.

Han har observert at andre kunder har vært nødt til å jobbe mer med holdning og kultur internt for å lykkes med Lean Startup.

- Sol tar til seg Lean bedre enn de fleste jeg har sett. De er et gammelt internettselskap, men også et mediehus som er der ute og følger med. For dem virker Lean helt selvfølgelig, forteller han.

Da gjenstår bare å overbevise toppledelsen, og for Syvertsen er drømmen å få eieren med på laget.

- Det vi jobber med nå er å se hvordan vi kan holde oss innen eierens krav om å budsjettere på år og likevel bruke Lean. Et budsjett er jo egentlig en plan, og Lean handler jo om å endre på planen, forteller Syversen, og innrømmer at hun blir møtt med noen spørsmålstegn når hun tar det opp for eierne.

- Men det er lov å ha ambisjoner, avslutter hun.