TID FOR JAM: Denne uken utfører en rekke aktører jammetester. Bilde fra Jammetest 2022 på Andøya.

Kommer til Norge for å øve på hacking

Eksperter fra hele verden kommer til Norge for å øve på hva som skjer ved bortfall av satellittsignaler.

Publisert

Jammetesten 2023 samler denne uken 200 deltakere fra hele verden på Andøya for å utsette egen teknologi for hacking. Blant deltakerne er bil- og helikopterprodusenter, telekommunikasjon og søk- og redning. 

Kritiske systemer

Satelittbaserte tjenester er en stor del av folk flests hverdag, i form av  robotgressklipperen, pulsklokka, apper på telefonen og navigasjonssystemet i bilen. Kritiske samfunnsfunksjoner som transport, redningstjeneste, elektronisk kommunikasjon, finansielle tjenester og kraftforsyning avhenger også av at satellittene leverer korrekt posisjon og tid. 

– Med økt avhengighet følger økt sårbarhet, sier Steinar Thomsen, avdelingsdirektør for PNT, satkom og sikkerhet ved Norsk Romsenter i en pressemelding. Derfor er det er avgjørende å ha gode prosedyrer og løsninger på plass hvis signalene skulle bli manipulert. 

Siden 2022 har det vært en mangedobling av innmeldte GPS-bortfall over Øst-Finnmark, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

Avansert krigføring

Det er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som står for selve jammingen av GPS-systemene under testene på Andøya. 

Jamming

  • Støyangrep og signalforstyrrelser mot satellittbaserte systemer er ofte referert til som jamming og elektronisk krigføring.
  • Jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren som tar imot signalene.
  • Jammetest er verdens største åpne arena hvor industri, brukere og myndigheter kan delta i jamming og spoofingtester under virkelige forhold og i samarbeid med forsvarsmyndigheter. Her får industri fra hele verden muligheten til å teste systemene sine, for å finne sårbarheter og svakheter slik at de kan lære av dem og bygge enda mer robuste systemer.

    Jammetesten foregår på Bleik på Andøya fordi stedet er omgitt høye fjell som minimerer signalutbredelsen, i tillegg til at det er liten flytrafikk å forstyrre.

    Arrangørene bak Jammetest er Statens vegvesen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Forsvarets forskningsinstitutt, Justervesenet, Norsk Romsenter og Testnor.


– Elektronisk krigføring blir stadig mer avansert. Det rammer også sivil sektor. For å øke samfunnets motstandsdyktighet er vi avhengige av at industrien får testet at teknologien de utvikler er robust, sier Trygve Sparr, som er forskningsdirektør for sensor og overvåkingssystemer ved FFI. 

På Andøya får industrien direkte tilbakemeldinger på hvordan utstyret tåler støyangrep og narring under reelle forhold. Erfaringene tar FFI med tilbake til Forsvaret. 

– At offentlige myndigheter, industri og Forsvaret samarbeider på denne måten, gjør jammetesten på Andøya til et unikt arrangement, også i et internasjonalt perspektiv, påpeker Sparr. 

Slått ut hele flyplasser

Hvem som helst kan få tak i billig jammeutstyr på nettet, selv om det er ulovlig å både kjøpe og bruke.  Det finnes eksempler på at redningshelikoptre ikke har kunnet lande på grunn av signalforstyrrelser, og at hele flyplasser har blitt slått ut av små jammere. 

– Vi i Statens vegvesen ønsker å ta i bruk ny teknologi som er til nytte for trafikantene, men vi må også ha kontroll på mulige sårbarheter i teknologien. Statens vegvesen har tatt initiativ til å få på plass jammetesten som en kjærkommen arena for myndigheter, industri og akademia til å teste, utveksle kunnskap og samarbeide om løsninger, sier sjefingeniør Tomas Levin. 

– Tett synkronisering av 5G-basestasjoner gjør det mulig å utnytte radiofrekvenser effektivt, men gjør 5G også sårbar for klokkefeil. Også tillitstjenester som Bank-ID, som gir folk tilgang til en rekke viktige tjenester, bygger på en felles enighet om hva klokka er, sier Harald Hauglin, Norges "tidssjef" og forsker innen tid og frekvens ved Justervesenet.