Vil momse Bitcoin-veksling

Svenske skatteverket tar Bitcoin-momskrangel til EU-domstolen.

Publisert Sist oppdatert

Svenske myndigheter vil legge moms på Bitcoin-handel. Det uttaler de, etter å ha fått spørsmål fra en svenske som vil lage et selskap og en nettside for kjøp og salg av den digitale pengeenheten.

Mannen er på sin side uenig med Skatteverket i at Bitcoin-handler skal momses, ettersom han mener det gjør Bitcoin ubrukelig som valuta, skriver Computer Sweden.

Handel i valuta er generelt unndratt momsplikten, men Skatteverket mener derimot unntaket ikke gjelder Bitcoins fordi det ikke er et offisielt lovlig betalingsmiddel.

Uenigheten har vært til vurdering i Skatterettsnemnda. De henviser til Finanstilsynet, som påpeker at siden Bitcoin brukes til å gjøre betalinger blant flere selskaper i både Sverige og utlandet, må Bitcoin ergo oppfylle forutsetningene for å bli klassifisert som betalingsmiddel. Derfor gir Skatterettsnemnda sin støtte til «gründeren» i at Bitcionhandel bør unndras fra momsplikt.

Skatteverket er stadig ikke enig, og tar saken ett hakk videre. Nå er Bitcoin-handelen fra deres side anket til høyeste forvaltningsdomstol og begjært at denne innhenter en vurdering fra EU-domstolen om hvorvidt momsplikten gjelder.

Valuta i Norge

Norske myndigheter, derimot, ser ut til å ville behandle Bitcoins som en vanlig valuta. I en artikkel på Hegnaronline denne uken rapporteres det at Skatteetaten mener at "virtuell valuta" har så mange likhetstrekk med vanlige valutaer, at handelen må likestilles.

Dermed må man her til lands føre opp eventuelle bitcoins på formuen i selvangivelsen.

Men i avgiftsmessig forstand regnes foreløpig ikke Bitcoins som valuta her til lands heller.

- Dette er inkonsekvent og betyr at handelen både er skattbar og avgiftspliktig, i motsetning til omsetning av dollar eller euro.

Dette sier advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma til Hegnaronline.