NOE Å TYGGE PÅ: Med frisk kapital kan Nofence utvide sine gjerder og møte nye utfordringer internasjonalt. Fra venstre administrerende direktør Knut Bentzen, en fornøyd kunde i midten og selskapets grunnlegger Oscar Hovde Berntsen til høyre. (Foto: Anne Berntsen)
NOE Å TYGGE PÅ: Med frisk kapital kan Nofence utvide sine gjerder og møte nye utfordringer internasjonalt. Fra venstre administrerende direktør Knut Bentzen, en fornøyd kunde i midten og selskapets grunnlegger Oscar Hovde Berntsen til høyre. (Foto: Anne Berntsen)

Frisk kapital: nå kan de gjerde inn enda flere beitedyr

Det norske teknologiselskapet Nofence satser internasjonalt med sitt virtuelle gjerdesystem for beitedyr.

Publisert Sist oppdatert

Med friske emisjonspenger skal Storbritannia, Spania og USA erobres. Nofence står bak et virtuelt gjerdesystem for småfe og storfe i Norge.

– Vår ambisjon er å bli den ledende globale aktøren på virtuelle gjerder sier administrerende direktør Knut Bentzen i en pressemelding.

Selskapet har gjennomført en emisjon på nær 130 millioner kroner for å finansiere internasjonaliseringen av selskapet. I første omgang gjennom en målrettet satsing i USA, Storbritannia og Spania.

Å sette opp fysiske gjerder er først og fremst lite verdiskapende for bøndene, som sliter med å få tiden til å strekke til.

Oscar Hovde, Nofence

– Det vi er mest stolt over er at vi har klart å få inn flere eiere som virkelig kan hjelpe oss fremover, og som deler vår visjon og våre verdier. Samtidig har vi veldig god støtte fra eksisterende investorer som også har deltatt i emisjonen med friske penger, sier administrerende direktør Knut Bentzen.

Bærekraft i sentrum

Den virtuelle gjerdeløsningen fungerer på mange måter som en ryggesensor i en bil, der dyrene varsles gjennom lydsignaler om at de nærmer seg den virtuelle grensen. Tre år med kommersiell satsing i Norge og internasjonale piloter, har aggregert en database med mer enn 250 millioner timer med dyr på beite. Den viser at dyrene etter en kort innlæringsperiode lærer seg systemet, samtidig som databasen representerer en viktig kilde til videre utvikling av nye tjenester og funksjonalitet.

OPPLÆRING?: Oscar Hovde, som var med å starte Nofence, her sammen med en potensiell bruker av det virtuelle gjerdesystemet. (Foto: Anne Berntsen)
OPPLÆRING?: Oscar Hovde, som var med å starte Nofence, her sammen med en potensiell bruker av det virtuelle gjerdesystemet. (Foto: Anne Berntsen)

– Å sette opp fysiske gjerder er først og fremst lite verdiskapende for bøndene, som sliter med å få tiden til å strekke til. De får nå bedre kontroll med dyrene sine, både adferd og hvor de befinner seg. Det gir sjelefred for den enkelte bonde, sier gründer Oscar Hovde.

Han trekker også frem miljø- og bærekraftvisjonen til Nofence:

– Verden over er industrialisert landbruk i ferd med å utarme jorden gjennom et veldig intensivt jordbruk. Å få dyrene tilbake ut på matjord og beitemark, med planlagt flytting av dyr gjennom dynamisk beiting, medfører en regenerering av biodiversiteten i jordsmonnet. Jorda blir kort og godt mer fruktbar, sier Hovde.

Ambisjoner om vekst

Nofence har vokst til over 50 ansatte etter at Oscar Hovde startet selskapet i Batnfjordsøra på Nordmøre - og planlegger nå en dobling av antall ansatte i forbindelse med den videre satsingen.

Tusenvis av fornøyde geiter, sauer og kyr vitner allerede om at dyrene trives best ute på beite.

Torkel Engeness, Sandwater

– Vi har ambisiøse vekstmål for de neste årene. Før sommeren hadde vi forespørsler fra 44 stater i USA uten noen form for markedsføring, og siden det har vi doblet antall leads. Allerede i 2023 er planen å ha en eksportandel på nærmere 50 prosent og selskapet har som mål å levere positive tall på driften i 2024, sier Bentzen.

De største nye investorene er Sandwater og Ferd, begge solide navn innen teknologi- og bærekrafts- investeringer. Torkel Engeness fra Sandwater går inn i Nofence-styret.

Sjeldent kost

– Nofence er et selskap som utvikler ny teknologi for å videreutvikle en tradisjonell næring. Tusenvis av fornøyde geiter, sauer og kyr vitner allerede om at dyrene trives best ute på beite. Vi er overbevist om at Nofence vil lykkes med det samme budskapet i store, internasjonale markeder, sier Engeness.

Vi ser regenerativt landbruk som en forutsetning for framtidig matvaresikkerhet, og styrt beiting som en avgjørende faktor for å bygge og opprettholde god jordhelse i stor skala.

Christopher Ramsay, partner og grunnlegger i Pelican Ag

Selskapet har også fått med seg britiske Pelican Ag – et spesialisert investeringsselskap innen bærekraftig landbruk og matvareproduksjon med betydelig nettverk innen regenerativt landbruk i særlig UK og USA.

– Vi ser regenerativt landbruk som en forutsetning for framtidig matvaresikkerhet, og styrt beiting som en avgjørende faktor for å bygge og opprettholde god jordhelse i stor skala. Nofence gir bøndene mulighet til å praktisere regenerativ beiting samtidig som de sparer tid og penger - og øker produktiviteten. Vi er meget fornøyde med nå å være med på eiersiden, sier Christopher Ramsay, partner og grunnlegger i Pelican Ag.

Eksisterende investorer som Momentum, Wiski Capital miljøet og Geogroup/Calidris, samt mange av selskapets ansatte, deltok også i emisjonen.