VEKST: Vi fortsetter den fine veksten, med nye kunder, økt omsetning og en fin vekst i antall ansatte, sier sier Fredrik Ekerhovd, konserndirektør i Knowit og leder for Knowit Experience. (Foto: Knowit)
VEKST: Vi fortsetter den fine veksten, med nye kunder, økt omsetning og en fin vekst i antall ansatte, sier sier Fredrik Ekerhovd, konserndirektør i Knowit og leder for Knowit Experience. (Foto: Knowit)

Knowit øker omsetningen, trenger flere medarbeidere

Med 110 millioner kroner i omsetningsøkning skal selskapet utvide med 145 nye stillinger.

Det svenske konsulentselskapet Knowit, leverandør av konsulenttjenester innen it, strategi, digital utvikling og design gjør det godt i Norge. Med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Arendal og Kristiansand har selskapets omlag 450 ansatte sørget for en omsetningsvekst på 647 millioner kroner i 2015, en økning på 110 millioner kroner mot 2014 i Norge.

- Vi opplever god vekst spesielt i Oslo og Bergen, mens markedet er mer utfordrende i Stavanger, sier Per Wallentin, administerende direktør i Knowit-konsernet i en melding.

EBITA endte på 51,1 millioner kroner for Knowit Norge, med en driftsmargin på 7,9 prosent i 2015, mot 11,0 prosent året før. Totalt økte Knowit-konsernet omsetningen med 8,6 prosent til 2,1 milliarder kroner i 2015. EBITA for konsernet økte til 156,7 millioner kroner. 

Vokser på offentlig sektor

I Norge er offentlig sektor ett av de viktige segmentene for Knowit i 2015. Prosjekter som blant annet Ruterbillett og Ruterreise og en rekke nye digitale selvbetjeningsløsninger for Oslo kommune trekkes frem av selskapet. 

- Fellesnevneren for disse kundene er at de digitale løsningene endrer måten bedriftene driver sin virksomhet på, og at målet er å lage intelligente løsninger som kombinerer teknologi, kommunikasjon og brukeropplevelse for å drive mer effektivt, forklarer Erik Amundrud, leder for Knowit Solutions i Norge. 

I privat sektor satser selskapet mot bank og finans og mediebransjen.

- Det er høy fart i markedet blant kundene som kjøper våre tjenester, spesielt løsninger som kombinerer teknologi og kommunikasjon, intelligente løsninger for å drive mer effektivt, sier Wallentin.

Vekst betyr ofte utvidelse, og Knowit Norge jakter i disse dager på 145 nye medarbeidere for nye stillinger innen it, kommunikasjon og brukeropplevelse. 

- Vi vil bruke 2016 til å tune og dyrke organisasjonen, uten at vi mister fokus på vekst innen markedsområder der vi ser vekstpotensiale, avslutter Fredrik Ekerhovd, administrerende direktør i Knowit Experience.