RUTETJENESTE: Dette er en utvidelse av den digitale rutetjenesten som ble lansert i Oslofjorden i 2018. Tjenesten skal gjøres tilgjengelig for hele kysten i løpet av 2020.

Utvidet digital rutetjeneste for skip

Kystverket lanserer 3. juni utvidet digital rutetjeneste for skip som trafikkerer havner mellom Sandefjord og Haugesund.

Publisert Sist oppdatert

Tjenesten gir kommersielle fartøy tilgang på kvalitetssikret og anbefalt ruteinformasjon, informasjon om gjeldende lokale forskrifter ved anløp til norske havner, og seilingsdistanse for aktuelle ruter, heter det i en pressemelding fra Kystverket.

Dette er en utvidelse av den digitale rutetjenesten som ble lansert i Oslofjorden i 2018. Tjenesten skal gjøres tilgjengelig for hele kysten i løpet av 2020.

− Den digitale rutetjenesten skal bidra til effektiv distribusjon av nautisk informasjon for å støtte transportsikkerheten for seilaser på norskekysten. Nå utvides tjenesten til å dekke hele sørlandskysten og Sør-Vestlandet, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Effektiv planlegging

Ved å tilby fartøy anbefalte ruter som er kvalitetssikret av Kystverkets nautikere i lostjenesten, sjøtrafikksentraltjenesten og sjømerketjenesten, har Kystverket som mål å tilrettelegge for bedre og mer effektiv planlegging av den enkelte seilas.

Tjenesten effektiviserer planlegging av seilas og gir informasjon om lokale seilingsbestemmelser som gjelder for valgt rute. Effektiv utveksling av ruteinformasjon på bro kan bidra til økt navigasjonssikkerhet ved å støtte ledelse, kommunikasjon og samhandling.

Dette er en gratis tjeneste for kommersiell skipsfart fra norske myndigheter, og er et ledd i Kystverkets arbeid med å effektivisere og digitalisere maritime tjenester for styrket sjøtransport. Tjenesten er testet ut i Oslofjorden med gode resultater.

Godt mottatt

− Vi har fått positive tilbakemeldinger fra våre brukere om at tjenesten bidrar til å styrke navigasjonssikkerhet og gi mer effektive anløp. Flere rederier melder også at de vil be sine navigatører om å bruke tjenesten når de planlegger seilaser på norskekysten. Målet vårt er å tilby sikre og effektive ruter, og vi prioriterer høyt å innføre tjenesten langs hele kysten innen utgangen av 2020, sier Klingsheim.

Parallelt jobber Kystverket for å sikre at den nasjonale digitale rutetjenesten er harmonisert med tjenester og standarder som blir utviklet internasjonalt. Klingsheim opplyser at det i 2018 kun var rundt 50 prosent av fartøy som hadde mulighet til å motta seilingsruter i utvekslingsformatet RTZ, som benyttes i den digitale rutetjenesten. Dette vil endre seg innen kort tid.

− Antall fartøy som kan bruke seilingsrutene vil raskt øke etter hvert som navigasjonsutstyr om bord blir oppdatert til ny internasjonal standard for ECDIS/ECS fra 2015. Standarden for seilingsruter holdes ajour av den internasjonale komiteen for elektronisk utstyr (IEC).

Den digitale rutetjenesten er utviklet av Asplan Viak Internet, og ligger på www.routeinfo.no.