UTFORDRER KOMMUNENE: Digitale kommuner er mer attraktive, hevder Ove Fredheim, leder av bedriftsmarkedet i Telenor. Foto: Dag-Rune Z Vollen

Kommuner i digital utakt med folket

Digitaliserte kommuner tiltrekker seg innbyggere for å bo og jobbe. Slike er i mindretall, hevder Telenor.

Publisert Sist oppdatert

Forventningene innbyggerne har til det digitale tilbudet fra egen kommune er som regel langt høyere enn kommunen tilbyr. Det er spesielt sjølbetjeningsløsninger folket etterspør.

Sjølbetjening

Ikke uventet er det innen de store tjenesteområdene helse- og omsorg, utdanning og teknisk sektor ønskene om flere digitale løsninger er sterkest. Byggesøknader eller søknader om skole- eller sjukehjemsplass er blant ønskene.

Bare en av fem ønsker at primærkontakten med kommunen skal skje gjennom personlig oppmøte. Tre av fire vil ha meldinger og varsler fra kommunen via epost.

Dette kommer fram i en innbyggerundersøkelse Telenor har gjennomført.

De få kommunene som er i gang med en digital tilpassing, høster allerede resultater.

– Funn i undersøkelsen viser at kommunens digitale tilbud kan være avgjørende for om de ønsker å flytte dit. Det er derfor grunn til å anta at kommuner som er kommet langt i arbeidet med å tilby digitalt tjenestetilbud er mest attraktive å bo og jobbe i, hevder Ove Fredheim, leder av bedriftsmarkedet i Telenor, i en pressemelding.

Smart kommune, smartere innbyggere

Telenor har undersøkt hva befolkningen ønsker av digitale tjenester. Selskapet har et eget «Smart kommune»-opplegg som de tilbyr kommuner som vil sette i verk digitalisering av offentlige tjenester.

– Vi kan gi råd til kommunene og gi opplæring til kommunens ansatte og innbyggere, sier Fredheim.

Tilbudet omfatter også opplæring i bruk av digitale verktøy for de ansatte i kommunen, og kurs i bruk av smarttelefon og nettbrett for innbyggerne.

– Vi ser at behovet for digital opplæring og kunnskap er stort, særlig for den eldre delen av befolkningen. Flertallet i undersøkelsen sier de mangler ferdigheter til å holde tritt med den digitale utviklingen, sier Fredheim.