MÅ TENKE NYTT: Kompetansemangel vil tvinge mange ledere til å tenke nytt, mener Per Haakon Lomsdalen i Salesforce. (Foto: Pia Sønstrød)

It-sjefer sliter med å fylle ledige stillinger

Det viser en global undersøkelse gjennomført av Salesforce. Ni av ti it-sjefer opplever at dagens it-løsninger i stor grad hemmer bedriftens produktivitet.

Publisert Sist oppdatert

I den globale undersøkelsen 2022 IT Leaders Pulse Report fra Salesforce sier tre av fire it-sjefene at de opplever det mer krevende enn tidligere å fylle ledige it-stillinger i bedriften. Over 1000 it-ledere fra hele verden har blitt intervjuet i undersøkelsen, som er utført av Mulesoft og Vanson Bourne.

Stiller krav til lederne

Rapporten viser også at lederne ønsker å skape brukerorienterte løsninger der både kunder og de ansatte står i fokus. Faktisk svarer hele 86 prosent at den digitale opplevelsen av virksomheten nå er blitt er like viktig som produktet de selger.

– Brukervennlige løsninger er fundamentalt viktig for å lykkes i dagens digitale samfunn. Når bedriftene sliter med å rekruttere den riktige kompetansen stiller det krav til lederne om å tenke nytt. I dag må ledergruppene se til større prosessforbedringer gjennom automatiserte løsninger som legger til rette for innovasjon, bedre kundeopplevelser og vekst, sier Norgessjef i Salesforce, Per Haakon Lomsdalen i en pressemelding.

Nøkkelfunn blant it-sjefene:

  • 87 prosent mener det er viktig å investere i de ansatte, deres trivsel og opplæring
  • 98 prosent forteller at den store oppsigelsesbølgen i kjølvannet av pandemien med påfølgende manglende tilfang av it-kompetanse har ført til kompetansegap i bedriften
  • 86 prosent mener de må forbedre sine opplærings- og videreutdanningssystemer
  • 67 prosent har enten delvis- eller fullautomatiserte it-løsninger, mange har også implementert automatiserte prosesser ellers i bedriften
  • 53 prosent gir ansatte utenfor it-avdelingen automatiserte verktøy for å løse deres behov
  • 96 prosent bruker verktøy uten behov for intern utviklerkompetanse og 36 prosent planlegger å øke bruken av dette de neste 12 månedene
  • 83 prosent av it-sjefene sier at fokus på- og bekymring rundt datasikkerhet har ført til økte investeringer på sikkerhet og virksomhetsstyring

Atypiske talenter

Undersøkelsen viser også at 8 av 10 it-sjefer søker etter talenter med atypisk bakgrunn for å fylle kompetansegapet. Framfor å rekruttere den riktige kompetansen eksternt, ønsker de å satse på opplæring eller videreutdanning for å bygge kompetansen de trenger internt.

– Situasjonen er den samme verden over. I Norge opplever vi at det er stor mangel på relevant Salesforce-kompetanse og ser dette som en spennende mulighet for personer som vurderer en ny karriere. I et arbeidsmarked der kampen om talentene er stor må vi tenke nytt for å sikre nok kompetanse, og her ligger vi godt fremme i Norge, sier Lomsdalen.