VIKTIG FORUTSIGBARHET: Komplett-sjef Ole Vinje er glad for at grensen på avgiftsfri handel ikke ble hevet til nivået som regjeringen foreslo. - Næringslivet trenger forutsigbare rammer, sier han til Computerworld.

Den vanskelige momsknuten

Ole Vinje, administrerende direktør i Komplett gikk tidlig i bresjen mot regjeringens forslag om å øke grensen for avgiftsfri handel på forbrukervarer fra utlandet.

Det har vært tøffe tak om momsfritak i statsbudsjettet. Grensen på avgiftsfri handel lå tidligere på 200 kroner. Frp ønsket seg 1 000 kroner. Regjeringen foreslo 500 kroner. Det endte på 350 kroner, ihvertfall i 2015. Forbrukerne gleder seg over lavere priser, mens norske nettbutikker truer med å flytte til Sverige.

Ole Vinje, administrerende direktør i Komplett, gikk tidlig i bresjen mot regjeringens planer. Vi møtte ham på Hotel Bristol samme dag som regjeringen og mellompartiene banket igjennom avtalen.

– Hva nå?

– Vi er glade for at grensen ikke blir hevet til det nivået som ble foreslått i forslaget til statsbudsjett, men det ble en økning på 150 kroner. Næringslivet trenger forutsigbare rammer, og signalene som er gitt om ytterligere heving gjør oss urolige.

– Dere la byggeprosjekter i Norge på is. Vil dere starte opp igjen nå?

– Vi kommer nok ikke til å gjøre omfattende utvidelser i Sandefjord, og over tid bygge opp konsernets distribusjonskapasitet utenfor Norge. Regjeringen har gitt utenlandsk næringsliv en fordel på 25 prosent, og sier at man ikke ønsker denne typen næringsliv i Norge.

– Men det var absurd at en vare til 201 kroner ble 137 kroner dyrere enn en vare til 199 kroner?

– Det skyldes tollgebyret, og har ingenting med moms å gjøre. Det er det som ble så feil. Vi er ikke mot å droppe fortollingsgebyret, og har ikke engang toll på varene vi selger. Noen har rotet sammen toll og moms, og fått politikerne til å gå inn for dette på feil grunnlag.

– Dere ble tatt på senga?

– ....

Les resten av saken i vår eavis.