FOR HØY PRIS: Telenor skal ha diskriminert TDC ved å ta for høy pris for grossisttilgang til Telenors mobilnett. (Arkivfoto: Erlend Bjørtvedt)
FOR HØY PRIS: Telenor skal ha diskriminert TDC ved å ta for høy pris for grossisttilgang til Telenors mobilnett. (Arkivfoto: Erlend Bjørtvedt)

Borgarting lagmannsrett mener Telenor diskriminerte TDC

Tok for høy pris for grossisttilgang.

Publisert Sist oppdatert

Borgarting lagmannsrett konstaterer at Telenor diskriminerte TDC ved å ta for høy pris for grossisttilgang til Telenors mobilnett.

TDC får beholde pengene som departementet påla Telenor å tilbakebetale. 

Søksmålet gjaldt gyldigheten av departementets klagevedtak fra mars 2015 i markedet for grossisttilgang til Telenors mobilnett. 

I vedtaket skal Telenor ha blitt pålagt å tilbakebetale cirka 16 millioner kroner til TDC (nå en del av Telia) for brudd på kravet til ikke-diskriminering på pris mellom eksterne kjøpere av tilgang i perioden 2010 til 2012. Det skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en nyhetsmelding. Her går det også frem at departementet er fornøyd med domsavsigelsen.

Bedre konkurranse i markedet

Hjemmelen for tilbakebetaling ble presisert med virkning for fremtidige saker ved lovendring 20. mars 2017. Staten vil fortsette å legge til rette for bedre konkurranse i det norske mobilmarkedet slik at brukerne får gode, rimelige og fremtidsrettede mobiltjenester, heter det i meldingen.

Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell uttaler seg på vegne av advokat Simen Hammersvik, som førte saken for staten.

– Vi er godt fornøyd med resultatet. Staten har fått medhold, selv om hjemmelen teknisk sett er underkjent, sier Stabel i meldingen.