MENTALITETSENDRING: Halvard Totland i Peanuts mener kreativiteten i gründermiljøene som oppsto i kjølvannet av oljekrisen bidrar til oppturen. (Foto: Peanuts)
MENTALITETSENDRING: Halvard Totland i Peanuts mener kreativiteten i gründermiljøene som oppsto i kjølvannet av oljekrisen bidrar til oppturen. (Foto: Peanuts)

Det våres i oljebransjen

Oljebyen preges av kreativitet og nytenkning, næringslivet skimter lyset i tunnelen og i Peanuts, Iqubes, Kadme er de optimistisk.

Publisert Sist oppdatert

– Vi bor i Stavanger og har følt utfordringene på kroppen, men vi ser at de som har bestemt seg for å overleve har stor bruk for it og digitalisering, sier gründer og daglig leder Sigbjørn Tveit i Iqubes.

– I praksis har vi hatt bra driv med våre kunder i hele denne vanskelige perioden. Nå går det betydelig bedre. De som har bestemt seg for å overleve har i mye større grad åpnet opp for ekspansiv utvikling av digitaliseringsprosessen sin, forteller Tveit.

For Iqubes betyr denne utviklingen mer business.

– Vi vokser, og har ansatt fire personer fra i august til nå, sier Tveit, som har planer om å øke mer i nær framtid. Nå har selskapet 15 ansatte i Norge og 33 i India.

Næringsforeningen støtter digitalisering

Han forteller at Iqubes er et selskap i organisk vekst. De bruker alt overskuddet til utvikling av programvare og har hatt store investeringer.

Selve produktet er et digitalt kontor; et forretningssystem for alle typer bedrifter med fokus på CRM, prosjekt, personell og KHMS. Selskapet har spesialisert seg mot en rekke bransjer, og er i ferd med å bygge opp kompetanse mot flere.

ANSETTER: Sigbjørn Tveit i Iqubes har nettopp ansatt fire nye medarbeidere, og flere vil følge. (Foto: Iqubes)
ANSETTER: Sigbjørn Tveit i Iqubes har nettopp ansatt fire nye medarbeidere, og flere vil følge. (Foto: Iqubes)

Status for it-bransjen i Stavanger oppsummerer han som etter forholdene bra.

– Det er opplest og vedtatt at it og digitalisering er en del av framtiden, og næringsforeningen i Stavangerregionen er opptatt av dette og støtter opp om bransjen. Det er absolutt optimisme å spore, men jeg har vært optimist hele veien, sier Tveit.

Han viser til at han jobber i en operasjonell dimensjon og skal hjelpe bedriftene til å få orden på forretningen, noe som gjør at de blir positivt mottatt både av store og små selskaper.

I det lokale næringslivet er optimismen nå til å ta og føle på.

– Det går rett oppover i Stavanger-regionen, uten tvil, avslutter Sigbjørn Tveit.

– Positive signaler

– I Norge går det fortsatt tregt, men eksporten stiger mer enn vi selger her på hjemmemarkedet vårt, sier daglig leder Kjell Arne Bjerkhaug i Kadme.

Selskapet jobber mot oljesektoren og tilbyr en plattformløsning for håndtering av data og informasjon til oljeselskapene, med spesielt fokus på oppstrømsdata. Rundt 50 prosent av omsetningen kommer fra salg utenfor Norge.

Bjerkhaug bekrefter at markedet i Norge har gått tilbake de siste to til tre årene, men han ser nå signaler på at det er på vei opp igjen. Flere nye kunder er kommet til i løpet av siste året, også i Norge.

Til tross for den generelle tilbakegangen har ikke Kadme slitt, men hatt bra business ute hele tiden, også fra før nedgangen startet i Norge. Det tror Bjerkhaug blant annet skyldes at produktet har gjennomgått en modning og at Kadme har fått et bedre forhandlernett internasjonalt.

Oljesektoren dro ned

Mange av it-selskapene i Stavanger har oljesektoren som mål, og det er disse som har slitt mest. For dem som hadde andre bedrifter eller offentlig sektor som kunder har det gått litt bedre.

FÅR NYE KUNDER: Etter et par år med et tilnærmet flatt norsk marked merker Kjell Arne Bjerkhaug i Kadme en forsiktig oppgang. (Foto: Kadme)
NYE KUNDER: Etter et par år med et tilnærmet flatt norsk marked merker Kjell Arne Bjerkhaug i Kadme en forsiktig oppgang. (Foto: Kadme)

Det generelle it-markedet i Stavanger vil han ikke uttale seg om, utover at han har sett at en del av it-selskapene har slitt. At han ikke hører så mye klaging fra dem lenger, tolker han som et signal på oppgang. Et annet tegn var en forsiktig optimisme som kunne spores på Computerworlds heldagsevent i Stavanger dagen før.

Bjerkhaug ser lyst på framtiden, ikke minst på grunn av en bra etterspørsel på det internasjonale markedet. Den seneste tiden har Kadmes marked vært tilnærmet flatt i Norge, men han forventer en forsiktig oppgang i 2017 som forsterkes utover mot 2020.

Kortere beslutningstid

– Så langt i 2017 har vi merket en klar positiv endring i markedet fra de to foregående årene. I tillegg til at forespørslene kommer hyppigere ser vi også at beslutningstiden har gått betraktelig ned. Hos oss er noen avdelinger fullbooket, mens andre fremdeles sliter litt med tregheter i markedet.

Dette forteller Halvard Totland, som er leder for marked og utvikling i Peanuts.

Han observerer at det begynner å bli gjort investeringer både fra oljeselskapene og fra andre. Spesielt trekker han fram de mange gründermiljøene som er kommet opp i Stavanger i kjølvannet av oljekrisen. De som både satser på oljeservice og på helt andre bransjer.

Lediggang skaper kreativitet

Siden de store oljeselskapene har redusert etterspørselen, er kompetansen blitt benyttet på en annen måte. Mange kompetente mennesker har gått ledige og setter seg nå ned og tenker nytt. Disse nye miljøene er kreative og vil gjøre ting annerledes.

– Denne mentaliteten gir ringvirkninger til it-bransjen. Fra sommeren i fjor og utover høsten har vi merket en stor forbedring, forteller Totland.

Da tenker han ikke utelukkende på endring i etterspørsel, selv om den har tatt seg opp, men mest av alt på positiviteten i markedet, at folk ser lysere på fremtiden.

Bedriftene har reorganisert

– Mange bedrifter har benyttet de to siste årene til å organisere seg på nye måter, og står sterkere tilbake for å møte fremtiden. Det smitter over på oss som leverandør også.

– Tallene for 2015 var ikke gode for dere, hvordan ser det ut for Stavanger-avdelingen i 2016?

– Første halvår 2016 var utfordrende, men vi hadde en solid oppgang andre halvår som et resultat av nødvendige grep i 2016. 2017 ligger an til å bli vesentlig bedre enn de to foregående årene, og vi ser en økt positiv trend i markedet.

Gasser på

Totland understreker at det ikke bare er oljen som gitt vind i seilene.

– Oljen har ringvirkninger for alt som skjer her i regionen, men det er vel så mye de andre bransjene som bidrar til oppturen nå.

– Den største forskjellen er at folk har vært anspent på grunn av uroligheter i markedet, og at alt det negative som har vært frontet i media nå er redusert. Selskaper som skal noen vei kan ikke stå i ro, men må gasse på for å komme seg videre, og nå kommer oljeselskapene etter.

 – Vi ser lysere på 2017 og ting som har vært på vent i Stavanger begynner nå å rulle igjen, avslutter Totland.