DIGITALT SKIFTE: View Ledger med administrerende direktør Christine Schie i spissen, satser bevisst på rådgivingstjenester for å omstille seg til et digitalt skifte i regnskapsbransjen. (Foto: View Ledger)

– Står du stille blir du skutt

View Ledger leverer skybaserte system- og økonomiløsninger basert på Xledger, og nå opplever de kraftig vekst innenfor rådgivende tjenesteyting.

Ifølge en pressemelding hadde View Ledger i fjor en økning på 25 prosent av rådgivningstjenester sammenlignet med året før. Salget av rådgivningstjenester utgjorde totalt 25 millioner kroner av en totalomsetning på 111 millioner kroner. Ved inngangen til 2017 fortsatte veksten med økt takt. Første kvartal viser en vekst på hele 50 prosent.

Selskapet ser nå resultatet av det arbeidet de har jobbet planmessig med de siste 2 årene. Regnskapsbransjen har blitt spådd en drastisk dreining fra leveranse av tradisjonelle regnskaps- og revisjonstjenester til økt rådgivende tjenesteyting.

I Kairo-rapporten fra 2013 som ble gjennomført av den svenske revisjons- og regnskapsforeningen forteller at rådgiverandelen antas å øke med nærmere 70 prosent og at bedrifter innen bransjen må omstille seg kraftig for å møte kravene til både automatisering og digitalisering. Utviklingen i Norge er identisk med den i Sverige.

Råd om it-løsninger

– Vi har de siste årene jobbet strategisk for å innta rollen som rådgiver for våre kunder og vi opplever nå gode resultater av denne satsingen. I dag utgjør rådgivningstjenester som hjelp til regnskapsanalyser, budsjettering, likviditetsstyring, effektivisering av forretningsprosesser, samt system og it-løsninger en stadig økende andel av vår virksomhet, sier Christine Schie, administrerende direktør i View Ledger i pressemeldingen.

For å komme bort fra tradisjonell regnskapsføring til å innta rådgiverrollen har View Ledger definert en klar og uttalt strategi, som er godt forankret hos ledere og medarbeider, med tydelige konsepter og produkter. De har vektlagt struktur på kundeoppfølgingen med fokus på den gode kundereisen.

Stå stille og bli skutt

Dette har de gjort ved hjelp av klare rollebeskrivelser, bevisst kompetanseheving og rekrutteringsstrategi ut i fra tanken om at ingen er god på alt, men alle er gode på noe.

– Vi har vist at vi evner omstilling og få bransjer er mer spennende enn regnskapsbransjen akkurat nå. Fremover blir det viktig å fortsette det strategiske arbeidet vårt med robotisering og digitaliserte prosesser, sier Christine Schie,

Til sist understreker Schie, hvor sentralt det er med evne og vilje til å gjennomføre strategi og mål.

– All suksess handler til syvende og sist om gjennomføring. Har du en klar strategi og tydelige mål vil ledere og medarbeidere være i stand til å gjøre riktige valg i hverdagen. Jeg tror det er avgjørende for å drive omstillinger og endringer av konsepter og ikke minst det digitale skiftet. Står du stille blir du skutt, forteller Christine Schie.