STRAMMER INN: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier at Skatteetaten skjerper innsatsen rundt kryptovaluta. (Foto: Skatteetaten)
STRAMMER INN: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier at Skatteetaten skjerper innsatsen rundt kryptovaluta. (Foto: Skatteetaten)

Flere krypto-eiere gjør dette på skattemeldingen

Skatteetaten ser med glede på at kryptovaluta i større grad deklareres på skattemeldingen.

Antall personer som oppgir kryptoverdier i skattemeldingen har økt fra 15.000 til 41.000. Skatteetaten ønsker at det skal bli pliktig for tilbydere av vekslingstjenester å rapportere om transaksjoner og eiere.

– Det har vært en god vekst i antall personer som eier kryptovaluta, men fortsatt er det mange som ikke rapporterer sine verdier. Vi har økt vår innsats innen både veiledning og kontroll for at også denne delen av økonomien skal bli riktigere beskattet, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark, i en pressemelding.

Sammenlignet med tidligere år oppgir langt flere personer at de eier kryptovaluta, og inntekt, formue og fradrag fra kryptovaluta øker også kraftig.

Dette viser foreløpige tall for skattemeldingen 2021:

  • 15.251 personer rapporterte i 2020 at de eide kryptovaluta, i 2021 økte antall personer til 40.802.
  • Rapportert inntekt økte fra en milliard til 8,8 milliarder kroner fra 2020 til 2021.
  • Rapportert formue økte fra 8 milliarder til 20 milliarder kroner fra 2020 til 2021.
  • Rapportert fradrag økte fra 307 millioner til 3,4 milliarder kroner fra 2020 til 2021.

Marius Johansen er leder for Skatteetatens ekspertgruppe på kryptovaluta, og la frem noen av Skatteetatens tall på Arendalsuka tirsdag. Det er en betraktelig økning i rapportering av kryptovaluta på skattekortet. Det er også flest unge mennesker som rapporterer.

Det er flest menn som eier kryptovaluta, 86 prosent, mot kvinnenes 14 prosent. Det er likevel kvinnene som oftest rapporterer inn sine kryptovaluta på skattemeldingen.

Slår ned på mangelfull rapportering

Skatteetaten har skjerpet innsatsen mot skjulte kryptoverdier og bruker ulike virkemidler for å øke etterlevelsen – fra veiledning og forenkling for brukerne til flere kontroller av personer og selskaper. Ekspertgruppen som jobber med kryptovaluta er også styrket.

- Husk at kryptoverdier ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, du må selv passe på å opplyse om disse verdiene. Hvis du har glemt å opplyse om kryptoverdier, så kan du selv endre skattemeldingen din inntil tre år tilbake i tid uten å risikere tilleggsskatt. Denne muligheten til å frivillig rette tidligere opplysninger har du ikke dersom Skatteetaten har satt i gang kontrolltiltak eller har mottatt opplysninger om dine kryptoverdier fra andre, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark videre.