MÅLRETTET: Skatteetaten har opprettet en egen ekspertgruppe som arbeider målrettet med kryptovaluta. (Foto: Istock)
MÅLRETTET: Skatteetaten har opprettet en egen ekspertgruppe som arbeider målrettet med kryptovaluta. (Foto: Istock)

Kryptovaluta for milliarder av kroner rapporteres i skattemeldingen

Flere oppgir at de eier eller har solgt kryptovaluta i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Skatteetaten har så langt identifisert opp til 70.000 personer i Norge som eier kryptovaluta, men anslår at det reelle tallet er langt høyere. Dette kommer frem i en pressemelding. I skattemeldingen for 2019 hadde mindre enn 5.000 rapportert det de eier eller har tjent på kryptovaluta i skattemeldingen.

– Kryptovaluta er ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen. Du må selv ta ansvar for å føre opp beholdning som formue, gevinst som inntekt eller eventuelt tap til fradrag, og levere skattemeldingen med dine endringer, sier seniorrådgiver Marius Johansen i Skatteetaten.

Skattesatsen på inntekt fra gevinst er 22 prosent.

– Det er viktig å følge med når kursene svinger mye, slik at du eventuelt kan sette av penger til skatteoppgjøret. Du må rapportere gevinster og formue for fjoråret, uavhengig av verdien per dags dato, fortsetter Johansen.

Flere har ikke tenkt på skatten

Skatteetaten har opprettet en egen ekspertgruppe som arbeider målrettet med kryptovaluta. Blant annet undersøker de hvorfor mange tidligere ikke har rapportert på skattemeldingen som forpliktet.

– Vi tror mye av gapet skyldes nettopp at en del kryptoeiere feilaktig antar at kryptovaluta er forhåndsutfylt i skattemeldingen, og ikke har tenkt over at det er de selv som må føre opp dette. Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge alle lover og regler, og vi ønsker å hjelpe de som investerer i krypto til å gjøre det riktig, sier Johansen.

Det pekes også på at mange kanskje har antatt at det er anonymt å eie, kjøpe og selge kryptovaluta.

– Du er pliktig å oppgi dette i skattemeldingen, og du risikerer tilleggsskatt om du skjuler informasjon fra Skatteetaten. Vi følger nøye med, og store deler av handlingen med kryptovaluta er mer synlig enn mange nok tror. Vi har allerede identifisert mange titusener av personer som ikke har rapportert sine virtuelle formue og inntekter til beskatning.