SAMFUNN: 

RETNINGSLINJER: Hele 85 prosent av lærere i videregående skole svarer i en ny undersøkelse at de ønsker seg nasjonale retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Kunnskapsdepartementet har foreløpig ingen planer om dette. (Foto: Istock)
RETNINGSLINJER: Hele 85 prosent av lærere i videregående skole svarer i en ny undersøkelse at de ønsker seg nasjonale retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Kunnskapsdepartementet har foreløpig ingen planer om dette. (Foto: Istock)

Lærere vil ha regler for bruk av kunstig intelligens i skolen

Hele 85 prosent av lærerne i videregående skole etterlyser nasjonale retningslinjer for bruk av kunstig intelligens  i skolen.

Publisert

En undersøkelse Utdanningsnytt har gjennomført blant lærere i videregående skole, viser at seks av ti sier de har tatt elever i AI-juks. Nesten halvparten oppgir at de har endret sin vurderingspraksis etter AIs inntog i skolen.

Hele 85 prosent mener det er behov for nasjonale retningslinjer for bruk av AI.

I undersøkelsen svarer også seks av ti lærere at de er usikre på hvordan de kan bruke kunstig intelligens i jobben. Like mange sier at de heller ikke har fått tilbud om noe opplæring fra arbeidsgiver.

Statssekretær Sindre Lysø (Ap) i Kunnskapsdepartementet har tidligere sagt til Utdanningsnytt at departementet ikke har vurdert et statlig regelverk nå, men at Utdanningsdirektoratet er bedt om å jobbe «godt og raskt» for å finne gode løsninger for hvordan lærerne kan og bør benytte seg av den nye teknologien.