FREMTIDSRETTET: Morten Forfang fra Computas presenterer undersøkelsen om norske barn og KI. (Foto: Elise Lystad)
FREMTIDSRETTET: Morten Forfang fra Computas presenterer undersøkelsen om norske barn og KI. (Foto: Elise Lystad)

Ny undersøkelse om norske barn og KI

Undersøkelse om barn og KI ble presentert i forbindelse med Teknisk museums åpning av ny utstilling.

Publisert Sist oppdatert

8.april åpnes Teknisk museum sin nye utstilling kalt I/O. I utstillingen kan både barn og voksne utforske problemstillingene rundt KI, et felt med stadig utvikling og dermed også egne utfordringer.

– Det er et trygt sted å utforske KI, sier Henrik Treimo, som sammen med Dag Andreassen er kurator for utstillingen.

Dette er bakgrunnen for en ny undersøkelse gjort om barn og kunstig intelligens. Teknisk museum, sammen med Morten Forfang fra Computas, presenterte onsdag en undersøkelse om barn og KI. Det er barn mellom 8-15 år som har svart, men foreldrene har også fått noen spørsmål. Det var svar fra 435 barn fra hele Norge, og undersøkelsen ble utført av Respons Analyse.

Kan lite om KI

Av foreldrene sier 1 av 10 at de kan mye om KI, mens 6 av 10 mener de kan lite om KI. 32 prosent av foreldrene mener barna kan lite om KI, mens 9 prosent tenker barna kan mye om KI.

Fra podiumet forteller Forfang om datteren, som omtrent snakker sitt eget språk med Siri, stemmeassistenten, og lurer på ting som hvorfor Twitch ikke lar vennene se videoene hennes i strømmen sin. Dermed undersøker hun og vennene hvordan de kan skape synlighet for hverandre. For barna handler ikke dette nødvendigvis om algoritmer og KI, men de viser en forståelse for hvordan anvendelsen av KI foregår i praksis.

Blant barna er også assosiasjonene til KI sterkt knyttet opp mot roboter (hele 55 prosent koblet KI med robot), og og 22 prosent forbinder KI med maskiner som tenker selv. Halvparten av barna som svarte har hørt om KI på skolen. Forfang roser også Teknisk museum for initiativet til en KI-utstilling fordi det vil ha stor betydning for samtalene vi har om KI.

– Hvis vi snakker om et vanlig menneske: hva gjør at et vanlig menneske blir et godt menneske? Det er oppvekst, det er at du lever i en spesifikk kultur med tanke på implisitte og eksplisitte moralske regler, lover og normer og alt, hva som er bra. Det å tenke over hvordan du får banket inn det i en kunstig intelligens på samme måten, det er en vesentlig problemstilling. Hvem skal gi de rammene? De bør ikke bli gitt av ingeniører og fagekspertise, de må gis på bakgrunn av en bred dialog i samfunnet, mener Forfang.

Fremtidens arbeid

Hva barn tenker om KI kan ha betydning for fremtidens bruk av og arbeid med KI. Generelt syns barna at KI er spennende, og halvparten tenker at KI i fremtiden vil gjøre arbeid som mennesker gjør i dag. Når Computerworld snakker med Forfang, mener han at det er vesentlig for fremtiden at vi snakker mer om hvordan KI kan påvirke samfunnet. Denne samtalen må inkludere folk fra alle samfunnslag.

– Det er litt som med lovgivende forsamlinger: noen er leger, noen er snekkere, det at du har bredden er viktig. Alle skjønner hva en lov er – men alle må til en viss grad forstå hvor kunstig intelligens innvirker på samfunnet, og det er etter hvert utrolig mange steder. Vanlige folk må ha en bedre forståelse for hva disse algoritmene på baksida egentlig er i stand til og hvordan de bør beskrankes, avslutter Forfang.