NSM: Har laget veiledere til den nye sikkerhetsloven.

NSM har publisert åtte veiledere til den nye sikkerhetsloven

Den nye sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar 2019. Nå har Nasjonal sikkerhetsmyndighet laget veiledere til den.

Publisert Sist oppdatert

NSMs veiledninger utdyper regelverkforståelsen, herunder den tematiske sammenhengen mellom ulike bestemmelser i sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter, heter det i en melding.

Veilederne representerer NSMs syn på hvordan lov og forskrifter er å forstå, og danner et grunnlag for virksomhetenes arbeid med å etterleve regelverket.

De nye veilederne finner du her.