BEDRE I 2018? Pc-produsentene håper 2018 blir et bedre år enn de seks foregående. Apple rykket én plass opp på listen i fjerde kvartal. (Foto: Pixabay.com)

Voksende salg av PC, mobil og nettbrett 

Salgsverdien av pc, mobiltelefoner og nettbrett vil i 2018 øke med 7 prosent globalt skal vi tro Gartner.

Veksten i antall enheter beregnet for sluttbrukere (PC, mobiltelefoner og nettbrett) er ifølge Gartner anslått å lande på 1,3 prosent i 2018.

Det vil med andre ord bli solgt flere dyrere produkter inneværende år. Den gjennomsnittelige salgsprisen på PC, mobiltelefoner og nettbrett vil øke med 9,1 prosent skal vi tro Gartner.

Dyrere PC-er

Gartner forteller at det vil bli solgt færre PC-er inneværende år, men at sluttkundene i snitt vil bruke mer penger på hvert enkelt produkt. Prisene ut til sluttkunde vil øke med 4,6 prosent mens antallet vil gå ned med 3,9 prosent. Veksten er størst i bedriftsmarkedet. 

Det er store regionale forskjeller i Gartners globale anslag. I Japan, Russland, Argentina og Brazil falt salgsvolumet med 25 prosent i perioden 2013 til 2017. Her er volumene på vei opp, men der hvor det fortsatt er økonomiske uroligheter vil leve- eller brukstiden på PC, mobiltelefoner og nettbrett gå opp. Det gjør at det tar lengre tid for markedet å komme tilbake til tidligere tiders høyder.

Gartner Says Worldwide End-User Device Spending Set to Increase 7 Per Cent in 2018

Få oppgraderinger, mindre mobilsalg

Når det gjelder mobiltelefoner vil antallet solgte enheter vokse med 1,6 prosent og lande på nesten 1,9 milliarder enheter i år. Smarttelefoner står for den største veksten og verdien, og den blir på opp 5 prosent i år.

Fordi det kommer færre nye modeller med ny eller banebrytende teknologi, blir utskiftningstakten lavere, og dermed vokser ikke markedet like mye som det kunne gjort.

Venter på mer kunstig intelligens

Først i 2020 tror Gartner at utskftningstakten vil øke signifikant. 

– Rundt 2020 vil det komme kunstig intelligens i smarttelefonene som gjør de bedre egnet som individuelle hjelpemiddel for digitale brukere. Maskinlæring, biometrikk og brukertilpasninger vil gjøre autentisering og bruk lettere og mer tilpasset. Det vil gjøre at smarttelefonene får større tillit, og dermed mer brukt som ID, betalingskort eller adgangstegn, forteller Anshul Gupta som er forskningsdirektør i Gartner.