TROVERDIG NETTFISKE: 13 ganger flere phishing-e-post og 80 prosent økning i falske «supertilbud». Sikkerhetsforskerne i Check Point mener Covid-19 og økt netthandel har skylda. Nå ber de folk om å være på vakt. 

Netthandel med utlandet doblet på fem år

Norske husholdninger kjøpte utenlandske varer og tjenester over internett for 40 milliarder kroner i 2017. Dette utgjør en fordobling over de siste fem årene.

Publisert Sist oppdatert

Det er nye tall fra nasjonalregnskapet som viser denne utviklingen av volumet til netthandelen med utlandet. I 2012 brukte husholdningene drøye 15 milliarder kroner på utenlandske varer og tjenester kjøpt over nett, og dette tallet har altså nå gått opp til 40 milliarder kroner.

Tallene er foreløpige, og blant annet beregnet ut fra korttransaksjoner som er gjennomført, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

18 milliarder på spill og strømming

I beregningene har SSB adskilt varer og tjenester, og tallene viser at kjøp av tjenester i 2017 beløp seg til nærmere 18 milliarder kroner. Her er det altså først og fremst spill og strømming av musikk og film som står for dette volumet.

Dette tallet er også 10 milliarder kroner høyere enn i 2012. Da brukte nordmenn i underkant av 8 milliarder kroner på kjøp av tjenester over nettet, opplyser SSB.

Stor økning under 350 kroner

Regelen om avgiftsfri innførsel av varer viser seg tydelig i tallene fra SSB. Byrået har beregnet den totale direkteimport av varer til drøye 22 milliarder kroner. Av dette har SSB beregnet at verdien av varer til mindre enn 350 kroner utgjorde 18 til 19 milliarder kroner. Varer over 350 kroner-grensen utgjorde dermed noe over 4 milliarder kroner i fjor.

Til sammenligning var den samlete importen av varer fra utlandet kjøpt over nett i 2012 anslått til 8 milliarder.

SSB opplyser at det hefter stor usikkerhet til tallene, men det kan med rimelighet konstateres at husholdningenes direkte import fra utlandet har økt betraktelig de siste årene.